Mieszkańcy Queensu przyznali murarzowi 22 miliony

14

Doświadczony murarz uległ traumatycznemu wypadkowi na terenie budowy. W momencie zdarzenia mężczyzna pracował na rusztowaniu. Nieoczekiwanie platforma rusztowania zapadła się. Pracownik runął w dół, uderzając głową o ziemię.

Mężczyzna stracił przytomność i został natychmiast przewieziony do szpitala karetką. Lekarze stwierdzili pęknięcie kości ciemieniowej czaszki.
Poszkodowany doznał również wewnętrznego krwotoku w mózgu. Badanie MRI DTI wykazało pourazowe uszkodzenie mózgu. Po wypisaniu ze szpitala poszkodowany bardzo szybko zauważył, że ma zaniki pamięci i problemy z koncentracją oraz wysłowieniem się. Rozpoczął intensywną terapię u neuropsychologa. Pozostawał również pod stałą opieką neurologa oraz innych specjalistów.

Poszkodowany nie mógł powrócić do pracy. Podczas gdy z Workers Compensation uzyskał częściowy zwrot utraconych zarobków i niezbędną opiekę medyczną, odszkodowania za ból i cierpienie oraz wszelkich strat ekonomicznych dochodził w sprawie cywilnej wytoczonej przeciwko wykonawcy oraz właścicielowi budynku.
Warto pamiętać, że te dwa postępowania rządzą się swoimi prawami i tylko prawnik, który doskonale zna przepisy obydwu procedur, może uzyskać najwyższe odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Należy podkreślić, że najbardziej chronione są upadki z wysokości i uderzenia przez obiekt, który spadł z wysokości [regulowane przez artykuł 240(1) Prawa Pracy].
W tego typu przypadkach prawo najbardziej chroni poszkodowanego. Generalny wykonawca i właściciel budynku ponoszą wówczas absolutną odpowiedzialność. Przyczyniła się do tego także i nasza kancelaria, wygrywając sprawę przed Sądem Apelacyjnym dla stanu Nowy Jork i doprowadzając do zmiany prawa na korzystniejsze.

Stało się tak po zaciekłej sądowej batalii prawnej prowadzonej na rzecz naszego klienta (sprawa Wiliński przeciwko 334 East 92 Housing Development Fund Corp.).
Poszkodowany złożył także wniosek o wydanie bezpośredniego wyroku w kwestii odpowiedzialności pozwanych. Twierdził, że pozwani nie zapewnili mu bezpiecznych warunków pracy. Generalny wykonawca starał się przerzucić winę na firmę, która postawiła rusztowanie.

Sędzia przychylił się do wniosku poszkodowanego, orzekając, że pozwani naruszyli przepis Prawa Pracy [240(1)] i byli odpowiedzialni za wypadek oraz obrażenia poszkodowanego. Ubezpieczalnia pozwanych rozpoczęła negocjacje dotyczące wysokości odszkodowania. Kwota zaproponowana przez drugą stronę nie była zadowalająca. Poszkodowany skierował sprawę do sądu, a o odszkodowaniu mieli zadecydować ławnicy.

Poszkodowany twierdził, że stan jego zdrowia stale się pogarszał. Eksperci poszkodowanego potwierdzili, że w wyniku wypadku doznał on pourazowego uszkodzenia mózgu, co wyraźnie wpłynęło na ograniczenie jego zdolności kognitywnych. Poszkodowany miał wyraźne problemy z koncentracją, pamięcią oraz zachowaniem równowagi.

Pozwani stanowczo zaprzeczyli twierdzeniom poszkodowanego. Uważali, że symuluje, a jego stan zdrowia jest co najmniej dobry. Starali się także podważyć  opinie lekarzy poszkodowanego.
Po długich obradach ława przysięgłych wydała werdykt na korzyść poszkodowanego, przyznając mu odszkodowanie w wysokości  22 milionów dolarów – w tym  10 milionów za ból i cierpienie.

Jeżeli Państwo sami stali się ofiarą wypadku lub znają kogoś, kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu (212) 514-5100, emailowo pod adresem [email protected], lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Możecie Państwo również zadać nam pytania bezpośrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) używając e-maila lub czatu, który jest dostępny dla Państwa 24 godziny na dobę. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie, w której będziemy mogli Państwa reprezentować.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo (po lewej jej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru akt sądowych (index number) swojej sprawy w istniejące tam pole. Ta część strony jest skonfigurowana bezpośrednio z oficjalnym systemem sądowym stanu Nowy Jork, dzięki czemu wiadomości, jakie uzyskają tam Państwo na temat swoich spraw, są oficjalnymi danymi sądowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.
SŁAWOMIR PLATTA
tel. (212) 514-5100

Autor: SŁAWOMIR PLATTA