O możliwych obrażeniach mózgu odniesionych w wypadku

Ból głowy po wypadku? To może nie być zwykły ból głowy

131
Foto: Archiwum

Do częstych objawów po wypadkach samochodowych należą bóle głowy. Mogą być łagodne do bardzo dokuczliwych i mogą być odczuwane przez krótki czas do miesięcy lub lat po wypadku.

Osoby doświadczające bólów głowy po wypadku mogą również cierpieć na bóle szyi i dolnego kręgosłupa, nie zdając sobie sprawy, że bóle głowy mogą nie mieć związku z obrażeniami kręgosłupa, a spowodowane mogą być urazami mózgu.

Czesto nie zdajemy sobie sprawy, że można doznać obrażeń mózgu bez upadku lub uderzenia w głowę. Może się to również zdarzyć bez utraty przytomności. W wypadkach samochodowych obrażenia głowy mogą nastąpić nawet bez uderzenia głową w kierownicę lub deskę rozdzielczą. Kiedy następuje kolizja z drugim pojazdem, poddany jest on nagłemu przyspieszeniu/hamowaniu. Energia nagle zatrzymującego się rozpędzonego pojazdu może spowodować gwałtowne szarpnięcie głowy i kręgosłupa do przodu i do tyłu. To nagłe przyspieszenie/hamowanie powoduje uderzenia mózgu o ściany czaszki, skutkujące jego urazami.
W wypadkach, gdzie nie nastąpiło uderzenie głową w wewnętrzne części pojazdu, możliwość zaistnienia urazów mózgu nie jest od razu oczywista. Hospitalizowanym ofiarom wypadków skarżącym się na bóle głowy zaleca się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) lub tomografię komputerową (CT Scan). Jednakże, nawet jeśli badania te nie wykażą widocznych uszkodzeń mózgu, nie jest to dowodem, że urazy nie nastąpiły. Może się zdarzyć, że bóle głowy nie ustąpią z czasem i mogą pojawić się dodatkowe dolegliwości, takie jak zawroty głowy, dezorientacja i zaburzenia ostrości widzenia.

Osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych mające takie objawy muszą zdawać sobie sprawę, iż mogą one nie być tymczasowe. Czasami zdarza się, że w trakcie zawodów lub rozgrywek sportowych zawodnicy doznają wstrząsu mózgu, i myślimy, iż objawy temu towarzyszące, jak ból głowy, utrata pamięci i zwroty głowy, ustąpią. Jednakże, zamiast ustania, objawy stają się uporczywe, a nawet nasilają się. W niektórych przypadkach pogłębianie się objawów urazu mózgu może prowadzić do depresji, zmian osobowościowych i utraty zdolności skupienia się na podstawowych czynnościach. Jeżeli osoba poszkodowana mieszka sama, może nie zdawać sobie sprawy z zachodzących zmian lub że ich przyczyną jest uraz mózgu. Osoby takie mogę również nie akceptować realnego zakresu negatywnego wpływu wypadku na ich zdolność do pracy i wykonywania innych czynności dnia codziennego.

Dlatego też, gdy dokuczają nam bóle głowy po wypadku samochodowym, należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu spraw klientów z urazami mózgu. Adwokatowi z takim doświadczeniem znane są objawy uszkodzeń mózgu, co pozwala na właściwe przesłuchanie klienta i znalezienie specjalistów w celu przeprowadzenia testów i podjęcia leczenia.

Kontakt z doświadczonym adwokatem jesz bardzo istotny, gdyż pomoże on klientowi zrozumieć, iż nawet w sytuacjach, gdy nie nastąpiły uderzenie w głowę i utrata przytomności, lub badania w szpitalu nie wykazały obrażeń, bóle głowy i inne objawy mają związek z urazem mózgu. Adwokat niemający doświadczenia w zrozumieniu powagi tych obrażeń może kompletnie je zlekceważyć, powodując zaniżenie roszczenia klienta, który wymagać będzie długotrwałego leczenia. W związku z tym powierzenie prowadzenia sprawy właściwemu adwokatowi, mającemu wiedzę dotyczącą objawów towarzyszących urazom mózgu i ich długookresowych skutków, stanowić może o ogromnej różnicy, gdy sprawa zostanie zakończona.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.
The Platta Law Firm, PLLC