Praca na wózku widłowym wymaga doświadczenia

165

Wózki widłowe są niezbędne do transportowania materiałów na placach budowy. Jednak są one również jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, które mogą wymagać zatrudnienia prawnika specjalizującego się w takich zdarzeniach. Wózki widłowe to niebezpieczne maszyny przemysłowe, jeśli korzysta się z nich bez zachowania zasad bezpieczeństwa.

Choć tego typu wypadki stanowią zaledwie 1 procent nieszczęśliwych zdarzeń przy pracy, w ich wyniku dochodzi do 10 proc. urazów fizycznych w miejscach zatrudnienia. Według U.S. Bureau of Labor Statistics, w latach 2011-2017 w wypadkach z użyciem wózków widłowych życie straciło 614 pracowników, a ponad 7000 doznało obrażeń.

Niebezpieczeństwa w obsłudze
Prawnik od wypadków z wózkiem widłowym ma wiedzę dotyczącą określania różnych przyczyn takich zdarzeń. Jedną z głównych okoliczności jest przewrócenie się wózka widłowego. Może to wynikać z niewłaściwego załadunku materiałów, nierównomiernego rozłożenia ciężaru lub jazdy z nadmierną prędkością. Innym częstym przykładem przyczyny wypadku jest uderzenie lub przejechanie pracownika przez wózek widłowy. Kolejną przyczyną jest sytuacja, w której operator nie został przeszkolony w zakresie obsługi wózka i w coś wjeżdża… Istnieje wiele innych przykładów, ale wszystkie z nich łączy to, że wypadkom można zapobiec, stosując odpowiednie środki ostrożności.
W Nowym Jorku prawnik od wypadków związanych z wykorzystywaniem wózka widłowego pomoże udowodnić odpowiedzialność właściciela nieruchomości lub generalnego wykonawcy za Twój ewentualny wypadek. Wyznaczone osoby nadzorujące, które są na miejscu na co dzień, muszą dopilnować, by pracownicy załadowujący i obsługujący wózek widłowy przeszli odpowiednie szkolenie. Muszą oni również przestrzec pracowników, by zachowywali bezpieczną odległość od wózków widłowych, gdy są w użyciu. Jeśli którakolwiek z nadzorujących osób nie dopełni swojego obowiązku sprawdzenia maszyn lub ich ładunków w celu upewnienia się, że są stabilne i działają prawidłowo, to niefortunnym następstwem tego będą wypadki.

Co mówi nowojorskie prawo
W Nowym Jorku pracownik może pozwać właściciela nieruchomości lub generalnego wykonawcę na podstawie §240(1) Prawa pracy. Prawo to chroni pracowników przed szkodą powstałą w wyniku zadziałania siły ciężkości na przedmiot lub osobę. Przepisy wymagają, aby właściciele budynków i generalni wykonawcy zapewnili sprzęty zabezpieczające (na przykład drabiny lub rusztowania), które ochronią pracowników przed urazami związanymi z wysokością. Prawo chroni pracowników, gdy upadną z wysokości podczas pracy na nieodpowiednim sprzęcie zabezpieczającym, który przyczynił się do ich wypadku.
Ponadto, sekcja 23-9.8 New York State Industrial Code wymaga, aby wózek widłowy na placu budowy nie miał ładunku przekraczającego jego dopuszczalny udźwig. Zabronione jest również używanie wózka widłowego na nierównej powierzchni. Kolejna zasada zabrania poruszania się wózkiem widłowym, gdy załadowane widły są podniesione wyżej niż jest to konieczne do ominięcia przeszkód na ziemi.

Pozew dotyczący urazów
Jeden przypadek dotyczący wózka widłowego pokazuje, w jaki sposób operator bez doświadczenia może spowodować poważne obrażenia u pracownika. Pracownik firmy handlującej drewnem doznał urazu podczas stawiania nowego budynku. W tym czasie on i czterej inni współpracownicy usadowili się z tyłu wózka widłowego, działając jako przeciwwaga dla ładunku blachy aluminiowej. Wózek widłowy podniósł blachę z ciężarówki. Po wykonaniu tej czynności ładunek stał się niestabilny i wózek przechylił się do przodu. W rezultacie robotnik wręcz katapultował się do przodu, wylatując w powietrze na odległość 10 stóp i wylądował na aluminiowej blasze przed wózkiem widłowym!
W przedmiotowej sprawie sąd apelacyjny przyznał rację pokrzywdzonemu. Stwierdził, że właściciel budynku ponosi winę za obrażenia robotnika. Było to oparte na naruszeniu §240(1) Prawa pracy. Dowody wykazały, że wózek widłowy miał udźwig wynoszący 1500 funtów. Było to zdecydowanie niewystarczające, aby podnieść ładunek blach aluminiowych o wadze 2780 funtów, dlatego operator wózka widłowego nie był w stanie kontrolować opadania ładunku. Spowodowało to przewrócenie się wózka widłowego i wyrzucenie w powietrze pracownika. W związku z tym sąd uznał, że w miejscu pracy wózek widłowy używany był jako sprzęt zabezpieczający dla celów ustawy. Dlatego też nie był odpowiedni, by móc zapobiec obrażeniom pracownika z naruszeniem § 240(1) Prawa pracy. Sąd orzekł, że to właściciel budynku ponosi odpowiedzialność za obrażenia odniesione przez robotnika.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami
Ten przypadek pokazuje, jak ważne dla pracowników jest odpowiednie przeszkolenie przed obsługiwaniem wózka widłowego. Nowy Jork chroni robotników przed wypadkami wynikającymi z przewrócenia się wózka lub jego lekkomyślnej obsługi. Jeśli przydarzył ci się jakikolwiek wypadek z udziałem wózka widłowego, skontaktuj się z Kancelarią Platta, aby umówić się na bezpłatną konsultację z prawnikiem. Podczas konsultacji porozmawiasz z jednym z naszych doświadczonych specjalistów od wypadków budowlanych. Nasi profesjonalni prawnicy od wypadków z wózkiem widłowym z Kancelarii Platta podejmą niezbędne kroki, aby udowodnić właścicielowi budynku lub wykonawcy winę z tytułu naruszenia prawa.