Prawnik od wypadków na rusztowaniach

109
Foto: Britannica

Prawnicy zajmujący się sprawami z zakresu wypadków na rusztowaniach mogą uzyskać odpowiednie odszkodowanie za obrażenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku na rusztowaniu. Każdego roku ma miejsce ponad 500 000 wypadków budowlanych. Jeden z pięciu takich wypadków dotyczy właśnie rusztowań.

OSHA wymienia normy oraz wytyczne odnoszące się do wznoszenia rusztowań, jednakże firmy budowlane i zarządcy bardzo często ignorują te zasady. Jeżeli nie przestrzegasz powyższych wytycznych dlatego, że mogą Cię one kosztować więcej pracy lub zabrać więcej czasu, będziesz musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za wypadki, które mogą być konsekwencją takiej postawy. 
Prawnik zajmujący się sprawami z zakresu wypadków na rusztowaniach może ustalić przyczynę wypadku. Wiele czynników składa się na prawdopodobieństwo wystąpienia powyżej wspomnianych zdarzeń, z czego może być to wadliwy sprzęt, nieprawidłowa konstrukcja, brak zabezpieczeń lub po prostu zaniedbanie. 

RODZAJE WYPADKÓW NA RUSZTOWANIACH
Istnieją różne rodzaje wypadków na rusztowaniach, które są wspólne dla większości pracowników budowlanych. Twój prawnik specjalizujący się w wypadkach na rusztowaniach będzie mógł zająć się Twoją sprawą i pomóc w przygotowaniu najwłaściwszej dla Ciebie linii obrony. 
Upadki. Rusztowania składają się z wysokich platform używanych do budowy. Rusztowania muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć upadku – między innymi są to poręcze. Poręcze odpowiadają za ochronę pracowników przed spadnięciem z rusztowania. 
Zawalenia się. Konstrukcja rusztowania, która nie jest prawidłowo zamontowana lub podtrzymywana, może ulec zawaleniu. Dlatego też rusztowania powinny być konstruowane w sposób uważny. W momencie zawalenia się rusztowania wszystkim pracownikom na nim przebywającym grozi upadek. Zapadnięcie się rusztowania może nastąpić w wyniku przekroczenia limitu wagowego osób oraz sprzętu na nim się znajdującego. Pracownicy muszą przestrzegać zasad OSHA podczas budowy rusztowań. 

Spadające przedmioty. Często zdarza się, że wszelkiego rodzaju przedmioty zrzucane są z rusztowań. Przedmioty mogą również spać na platformę i w konsekwencji spowodować upadek wszystkich pracowników znajdujących się na platformie rusztowania. Odpady budowlane występują często w miejscach pracy. Gruz budowlany stanowi duży odsetek spadających obiektów. 
Porażenie prądem elektrycznym. Jest to szczególnie ryzykowne, jeżeli w pobliżu rusztowania znajdują się przewody napowietrzne. Niezabezpieczone okablowanie stanowi ryzyko porażenia prądem. Równie powszechnym zjawiskiem są omdlenia. Jeżeli pracownik znajdujący się wysoko na rusztowaniu zemdleje w wyniku porażenie prądem, grozi to jego upadkiem. 

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM NA RUSZTOWANIACH 
Wszyscy pracodawcy powinni być na tyle odpowiedzialni, aby przestrzegać wszelkiego rodzaju przepisów szczebla lokalnego, stanowego oraz federalnego, zapobiegających wypadkom na rusztowaniach. Pracodawcy powinni podjąć następujące kroki, aby zawsze:
• Zapewnić baldachim lub siatkę w celu wyłapywania przedmiotów spadających ze struktury rusztowania, bowiem ochrona osób znajdujących się poniżej rusztowania ma kluczowe znaczenie. 
• Używać poręczy, ponieważ dodatkowo ochrania ona osoby przed spadnięciem z rusztowania. 
• Używać właściwego systemu zabezpieczającego przed upadkiem. 
• Przestrzegać limitów wagowych rusztowania, a co za tym idzie – nie umieszczać zbyt dużej ilości sprzętu oraz pracowników na platformie rusztowania. 
• Zabarykadować obszar znajdujący się pod rusztowaniem. 
Wszyscy pracodawcy powinni posiadać wiedzę dotyczącą regularnych kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się, że spełniają oni wszelkie wymagane przez standardy bezpieczeństwa OSHA. 

JAK POSTĘPOWAĆ PO WYPADKU 
Po wypadku należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej. Niezmiernie ważną czynnością jest również zgromadzenie wszelkich dowodów z miejsca wypadku. Istotnym jest również udokumentowanie miejsca zdarzenia oraz znajdujących się na nim sprzętów. Następnie należy zgłosić wypadek firmie budowlanej oraz właścicielowi danej nieruchomości. Kolejnym krokiem powinna być konsultacja z doświadczonym prawnikiem. 
Korzystanie z odpowiedniego sprzętu jest istotne w zapobieganiu wypadkom. Ważne jest również, aby zainstalować oraz umieścić sprzęt w miejscach bezpiecznych oraz, aby osoba pracująca na rusztowaniu przeszła odpowiednie szkolenie. 
Pracownik budowlany każdego dnia zmaga się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami. Praca w branży budowlanej staje się coraz bardziej niebezpieczna, a Nowy Jork jest tego najlepszym przykładem. W Nowym Jorku pracownicy często znajdują się na dużych wysokościach, zatem obecność rusztowań jest konieczna. Większości wypadków na rusztowaniach można zapobiec, jednakże zdarza się, że deweloperzy oraz przedsiębiorcy nie przestrzegają określonych wymogów, bowiem zależy im na jak najszybszym wykonaniu danej pracy. Prawnik, który jest dokładnie zaznajomiony z lokalnymi przepisami oraz wymogami dotyczącymi pracy, będzie w stanie określić, która strona jest odpowiedzialna za wyrządzone szkody. Profesjonalny prawnik zajmujący się sprawami z zakresu wypadków na rusztowaniach będzie w stanie uzyskać najkorzystniejsze dla Ciebie odszkodowanie za wypadek.