PRAWO I MY: Co robić, gdy posiadasz zagraniczny dochód

2088

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Oto kilka porad dla posiadaczy zielonych kart lub obywateli amerykańskich, którzy mieszkają i pracują poza granicami USA.

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Oto kilka porad dla posiadaczy zielonych kart lub obywateli amerykańskich, którzy mieszkają i pracują poza granicami USA.

Zasada podstawowa: nawet jeśli Państwo mieszkają poza granicami USA, to wymagane jest rozliczenie w USA. Dochody z pracy poniżej 91 400 dol. w roku 2009 nie są opodatkowane w Stanach Zjednoczonych, ale najważniejsze jest to, że aby z tej ulgi skorzystać, należy się rozliczyć w kraju, gdzie zarabialiśmy pieniądze.

Służy do tego załącznik nr 2555 do rozliczenia na formularzu 1040, gdzie trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy rozliczyłeś się z podatku gdzie indziej, tzn. w kraju, gdzie podatnik mieszka, i czy płaciłeś w tym kraju podatki.

Przykłady

• Państwo Kowalscy mieszkali w Polsce cały 2009 rok i mieli dochód z pracy w wysokości 50 000 dol. Rozliczyli się w Polsce z tych pieniędzy. Tu, w USA, też muszą się rozliczyć, ale wypełniając załącznik 2555 nie płacą podatku amerykańskiemu fiskusowi, bo – jak wspomnieliśmy powyżej – dochody z pracy najemnej nieprzekraczające 91 400 dol. nie podlegają opodatkowaniu.

• Wersja druga: państwo Kowalscy zarobili w Polsce 50 000 dol. z pracy, ale nie opodatkowali tych pieniędzy. Muszą się rozliczyć w USA, ale nie mogą zastosować załącznika 2555 i muszą zapłacić podatek w USA. W tej wersji są na bakier również z polskim urzędem skarbowym, jeśli mieszkali w Polsce dłużej niż pół roku.

• Państwo Kowalscy znów zarobili z pracy 50 000 dol., ale równocześnie posiadali dochód 10 000 dol. w odsetkach w polskich bankach. Z kwoty 50 000 dol. rozliczyli się w Polsce i zapłacili stosowny podatek oraz zapłacili podatek od w/w odsetek.
Dokonując rozliczenia w USA znów trzeba będzie wypełnić załącznik nr 2555 i kwota 50 000 dol. będzie zwolniona z podatku w USA. Jednak z odsetek trzeba się rozliczyć, jako że odsetki z banku są w USA opodatkowane. Nie oznacza to jednak koniecznie, że trzeba będzie dopłacić fiskusowi. Podatek zapłacony w Polsce (tak zwane "belkowe", czyli odtrącenia w wysokości 20 proc.) stanowi kredyt w USA. Wówczas należy zastosować załącznik 1116. Przykład: Kowalscy zapłacili w Polsce 2000 dol. podatku od 10 000 dol. odsetek, gdyby w USA podatek ten wyniósł 1500 dol., to wtedy nie trzeba nic dopłacać. Ale gdyby podatek w Stanach od tych odsetek wyniósł 2500 dol., a w Polsce nadal 2000 dol., to państwo Kowalscy dopłacą w USA 500 dol.

Zobaczmy, co się stanie, jeśli państwo Kowalscy zarobili w Polsce 150 000 dol. – jako jedyny dochód z pracy – i rozliczyli się oraz zapłacili należny tam podatek.

W USA na rozliczeniu po uwzględnieniu zwolnienia podatkowego w kwocie 91 400 dol. na załączniku 2555, od reszty zarobku (150 000 dol. minus 91 400 dol., czyli 58 600 dol.) trzeba zapłacić podatek minus podatki zapłacone w Polsce, które uwzględniamy na załączniku 1116.

Przykład: od 58 600 dol. zapłacono w Polsce 20 000 dol. podatku; tu, w Stanach Zjednoczonych, podatek od tego zarobku byłby 15 000 dol., to wtedy w USA nie płaci się żadnego podatku.

Natomiast jeśli w USA ten podatek wyniósłby 22 000 dol., a w Polsce zapłacili 20 000 dol., to należy dopłacić w USA 2000 dol.

To tylko przykłady na podstawie prawa podatkowego. Każdy przypadek podatkowy jest inny. Dlatego osoba, która Państwa rozlicza, doinformuje o szczegółach rozliczenia. Osoby mieszkające w USA, a posiadające dochód w Polsce, często proszone są na przykład o przedstawienie zaświadczenia o rezydencji podatkowej. Aby otrzymać list z Internal Revenue Service potwierdzający, że jesteśmy rezydentami podatkowymi w Stanach Zjednoczonych, powinniśmy wypełnić formularz 8802 Application for United States Residency Certification.

Ogromne zainteresowanie wzbudza temat oszczędności w bankach zagranicznych. Słyszymy o nim często przy okazji prób wydobywania przez amerykański IRS informacji o kontach Amerykanów np. w Szwajcarii.

Posiadanie konta za granicą samo w sobie nie jest nielegalne. Jeśli mają Państwo w bankach zagranicznych łączną kwotę powyżej 10 000 dol., należy poinformować o tym fakcie amerykański Urząd Podatkowy. Robimy to na specjalnym osobnym załączniku TDF 90-22.1, który trzeba wysłać osobno. Jest to tzw. formularz informacyjny wypełniany niezależnie od rozliczenia podatkowego do Departamentu Skarbu (Department of the Treasury). Każda osoba, która ma 10 000 dol. poza granicami USA, musi złożyć taką deklarację. Konsekwencje zaniechania są poważne. Jeśli tego nie zrobi, a urząd podatkowy sam znajdzie te lokaty, to grozi podatnikowi kara 10 000 dol. za niewypełnienie formularza i niezadeklarowanie do rozliczenia podatkowego odsetek od nich na formularzu 1040.

Trzeba pamiętać, że Urząd Podatkowy jest szczególnie uczulony na posiadanie konta za granicą. Do najważniejszych priorytetów organów podatkowych należy:

1. Ściganie osób, które mieszkają poza USA i nie rozliczają się z podatków, choć są do tego zobowiązane prawnie.

2. Znalezienie osób mających konta zagraniczne, a niepodających zagranicznych odsetek do rozliczenia w USA oraz niewysyłających formularza TDF 90-22.1 informującego o stanie zagranicznych kont.

Leon Fuks, CPA
31-53 Crescent Street, Astoria, NY 11106; tel. (718) 726-6080

Powyższy artykuł ma charakter ogólnej informacji i nie może być traktowany jako szczegółowa porada finansowa.

Autor: Leon Fuks, CPA