Ustawa o dzieciach-ofiarach w stanie Nowy Jork

134

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podpisał 14 lutego 2019 r. ustawę o ofiarach dzieciach, znosząc wiele proceduralnych obciążeń administracyjnych, które od lat powstrzymywały ofiary od wnoszenia oskarżeń i składania pozwów cywilnych za szkody spowodowane nadużyciami i napaściami na nieletnich.

To smutna rzeczywistość, że dzieci na świecie nie są szanowane i chronione tak jak powinny. Coraz częściej dowiadujemy się o krzywdach dzieci wyrządzanych przez osoby, którym powierzono opiekę nad nimi, jak: duchowni, nauczyciele, przywódcy skautów. Sprawcy powodują u swoich młodych ofiar ciężką traumę, która może utrzymywać się przez lata, a nawet dziesięciolecia.

Napaść na tle seksualnym to skomplikowane wydarzenie, które nie jest tak łatwe do omówienia, jak upadek na szkolnym boisku lub bójka z kolegą z klasy. Strach przed reperkusjami, niezdolność do wyrażenia lub pełnego zrozumienia incydentu oraz niesłuszne poczucie winy lub wstydu mogą utrzymywać ofiarę w ciszy. Ta cisza może trwać latami, ale nie powinna być mylona ze zrzeczeniem się praw lub rozgrzeszeniem prześladowców.

W Nowym Jorku obowiązywała jedna z najbardziej restrykcyjnych ustaw o ograniczeniach dotyczących wykorzystywania seksualnego. W rezultacie liczni przestępcy pozostali bezkarni, ponieważ zostali wypuszczeni na podstawie przedawnienia przestępstwa. Na przykład, w przypadku sprawy Zumpano v. Quinn w 2006 r. Sąd Najwyższy w Nowym Jorku musiał odrzucić roszczenia powoda o liczne nadużycia ze strony księży w ciągu wielu lat z powodu wygaśnięcia sprawy i ograniczeń z tego powodu.

Sąd Apelacyjny wyraźnie poczuł się niezręcznie w związku z koniecznością odrzucenia sprawy, stwierdzając: „W ostatnich latach niezliczona liczba księży została oskarżona o niedopuszczalne nadużycia i wykorzystywanie seksualne młodych ludzi, nad którymi powierzono im opiekę, czego skutkiem jest ogromna liczba roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za te godne ubolewania działania”. W innej sprawie, odrzucając roszczenia o wykorzystywanie seksualne jako przedawnione, sąd stwierdził: „Niewątpliwie też będą przypadki, w których prawdziwa szkoda przejdzie bez odszkodowania (…). Takie są koszty statusu przedawnienia, oszacowane przez ustawodawcę”.

Władza ustawodawcza wysłuchała tego wezwania i przedłużyła przedawnienie w sprawach o wykorzystywanie seksualne. Gubernator Cuomo w czwartek, 14 lutego, podpisał Ustawę o dziecięcych ofiarach, znosząc wiele proceduralnych obciążeń administracyjnych. Ustawa obejmuje cztery kluczowe zmiany w obowiązującym prawie.

Po pierwsze, wprowadza przedłużenie przedawnienia w przypadku przestępstw i pozwów cywilnych za przestępstwa seksualne przeciwko nieletnim. Czynności karne zyskują na przedłużeniu o 5 lat – czas, od którego zaczyna się bieg ustawy, został zwiększony z 18 do 23 lat. Czas na wniesienie pozwu cywilnego został przedłużony do wieku 55 lat (z 23) w przypadku incydentów, które miały miejsce w dzieciństwie.

Po drugie, ustawa tworzy okres „obejrzenia”, aby ożywić roszczenia tam, gdzie upłynął czas na złożenie aktu, zgodnie z prawem wychodzącym. W szczególności prawodawstwo to przewiduje jednoroczny okres, rozpoczynający się 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, dotyczący osób, które padły ofiarą niegodziwego traktowania jako dzieci w celach seksualnych, w celu wszczęcia postępowania sądowego przeciwko ich sprawcom oraz instytucjom.

Po trzecie, ustawa przedłuży cywilną ustawę o ograniczeniach w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z obrażeń i szkód wyrządzonych w wyniku przestępstw seksualnych wobec nieletnich, od umyślnych czynów niedozwolonych, niedbałego nadzoru, niedbałego zatrudniania do zwykłego zaniedbania.

Wreszcie, ustawa znosi wymóg „powiadomienia o roszczeniu”, dotyczący działań przeciwko organom rządowym – w tym szkołom publicznym, komisariatom policji i szpitalom publicznym. Zazwyczaj, w celu pozwania gminy lub podmiotu będącego własnością powiatu, trzeba było złożyć szczegółowe podsumowanie roszczeń, które zamierzało się wnieść przeciwko temu podmiotowi, i trzeba było to zrobić w ciągu 90 dni od zdarzenia. Obowiązek ścisłego zawiadomienia o roszczeniu spowodował zamknięcie niezliczonych roszczeń na przestrzeni lat ze względu na krótki termin.

Dobrze, że stan Nowy Jork w końcu usłyszał głosy ofiar przemocy i podjął kroki w kierunku uzdrowienia ich sytuacji. Kilka innych stanów wprowadziło też ostatnio podobne przepisy, aby rozszerzyć ramy czasowe pozwów dla ofiar przemocy. Massachusetts zapewnia teraz ofiarom do 35 lat prawo do pozwania, Ohio i Pensylwania – do 30 lat. Miejmy nadzieję, że wkrótce inne stany pójdą w ich ślady.

Marie Napoli jest adwokatem od ponad 20 lat. Jest absolwentką St. John’s University Law School i New York University (NYU) School of Law. Posiada doświadczenie w obsłudze obrażeń ciała, sporów dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, sporów farmaceutycznych, dyskryminacji w zatrudnieniu, prawach obywatelskich i sprawach dotyczących masowych przestępstw. Pracowała w dziale apelacji w Nowym Jorku i prowadziła kursy CLE na temat tortur i postępowania cywilnego w St. John’s University School of Law. Obecnie jest partnerem założycielskim firmy prawniczej Napoli Shkolnik PLLC.