Workers’ Comp IME

122

Istnieje pięć elementów, na które poszkodowany pracownik powinien zwrócić uwagę podczas brania udziału w komisji lekarskiej – Workers’ Comp (IME). Znajomość tych kluczowych czynników pomoże poszkodowanemu uniknąć zakłóceń i przerwania leczenia oraz wypłaty utraconych zarobków.

UWAŻNIE ODPOWIADAJ NA WSZYSTKIE PYTANIA PODCZAS WORKERS’ COMP IME
Jedną z taktyk stosowanych przez ubezpieczycieli jest tworzenie niespójności podczas komisji lekarskich w celu wniesienia zarzutu oszustwa. Ubezpieczyciel zazwyczaj skupia się na wcześniejszych wypadkach. Nęka, myli, wprowadza w zakłopotanie poszkodowanego pracownika. Ubezpieczyciel chętnie wykorzysta niespójne oświadczenia poszkodowanego złożone podczas komisji IME w celu poparcia zarzutu oszustwa. Dla przykładu, ubezpieczyciel może wiedzieć, że poszkodowany uczestniczył wcześniej w wypadku samochodowym. Informacje te są publicznie dostępne. Jeśli raport lekarza IME stwierdza, że pracownik nie zgłosił wcześniej żadnych wypadków czy obrażeń podczas badania, ubezpieczyciel zgłosi to jako oszustwo. Będzie to argument dla poparcia żądania, aby wszystkie przeszłe i przyszłe świadczenia pieniężne z roszczenia zostały utracone z powodu „fałszywego oświadczenia” pracownika i zamiaru oszukiwania.

UNIKAJ WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZY PODCZAS IME
Większość lekarzy przeprowadzających Workers’ Comp IME prosi poszkodowanych pracowników o wypełnienie pisemnego kwestionariusza podczas badania. Zawierają one pytania dotyczące historii leczenia, objawów, urazów ciała i zdolności fizycznych. Kwestionariusz również ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy poszkodowany doznał kiedykolwiek wcześniej innego wypadku. Sformułowania zawarte w tych kwestionariuszach często są mylące i niejasne. Poszkodowani NIE muszą wypełniać kwestionariuszy podczas komisji IME. Muszą jednak zawsze odpowiedzieć na wszystkie pytania zadane ustnie podczas badania. W praktyce wypełnienie kwestionariusza nie przynosi korzyści dla poszkodowanego. Pozwala jedynie ubezpieczycielowi na skorzystanie z odpowiedzi udzielonych przez poszkodowanego na mylące i źle sformułowane pytania lekarzy, jako podstawę do zgłoszenia oszustwa. Niewielki błąd w dokumentacji może być podstawą do zarzutu oszustwa.

NIEPOJAWIENIE SIĘ NA WORKERS’ COMP IME MOŻE SKUTKOWAĆ ZAWIESZENIEM BENEFITÓW
Jeśli poszkodowany pracownik nie może pojawić się na komisji lekarskiej, musi o tym powiadomić ubezpieczyciela. Niewzięcie udziału w IME może prowadzić do zawieszenia świadczeń finansowych. Poszkodowany może jednakże usprawiedliwić swoje niepojawienie się. Jeśli pracownik zapewni uzasadniającą wymówkę, wniosek ubezpieczyciela o zawieszenie benefitów z powodu niepojawienia się na komisji lekarskiej zostanie odrzucony. Konieczne jest, aby zawsze uzyskać dowód powodu nieobecności – w formie listu lub notatki.

PAMIĘTAJ, ŻE LEKARZ NA KOMISJI NIE JEST TWOIM PRZYJACIELEM
Poszkodowany musi pamiętać, że lekarze przeprowadzający komisje IME nie są po jego stronie. Są oni zatrudnieni przez ubezpieczyciela, który wykorzystuje raport napisany przez owego lekarza w celu zmniejszenia otrzymywanych świadczeń oraz odrzucenia wniosków o konieczności dalszego leczenia. Należy pamiętać, że poszkodowany nie powinien przynosić na badanie lekarskie żadnej dokumentacji medycznej. Jest to obowiązek ubezpieczyciela, aby dostarczył on lekarzowi przeprowadzającemu IME dokumentację.

POSZKODOWANY PRACOWNIK MA PRAWO NAGRYWAĆ WORKERS’ COMP IME
W tym celu powinien on przyprowadzić ze sobą osobę w wieku powyżej 18 lat, która jest kompetentna do składania zeznań dotyczących badania lekarskiego i nagrania. Rada Workers’ Compensation może wezwać tę osobę do złożenia zeznań podczas rozprawy. Lekarz IME może również nagrywać badanie. Jednakże musi on odpowiednio wcześniej poinformować o tym poszkodowanego.

***
Adwokaci pracujący w The Platta Law Firm znają taktyki stosowane przez ubezpieczycieli w celu obniżenia wysokości świadczeń. Komisje lekarskie są tylko jednym z narzędzi. Zawsze walczymy o naszych klientów podczas spotkań przed Radą Worker’s Compensation. Ponadto wdrożyliśmy strategie, które mają na celu ograniczenie problemów wynikających z uczestnictwa w komisjach. Naszym klientom zawsze podczas Workers’ Comp IME towarzyszy jeden z naszych prywatnych detektywów, który dokumentuje badanie.
***
Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku lub znają kogoś, kto potrzebuje pomocy prawnej po wypadku, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji pod numerem telefonu 212-514-5100, emailowo pod adresem/[email protected], lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdej sprawie, w której będziemy mogli Państwa reprezentować.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.
The Platta Law Firm, PLLC