Źle odśnieżony parking może doprowadzić do procesu

152

Zima jest porą roku, w której temperatury zaczynają spadać. Musimy więc pamiętać, że zmiany pogody mogą stworzyć niebezpieczne dla nas okoliczności.

Mimo że życzymy sobie, aby na przykład parkingi w centrach handlowych były odpowiednio oczyszczone i bezpieczne, to jednak na owych parkingach dochodzi często do wypadków.

Często, niestety, zdarza się, że zmierzający na zakupy do centrów handlowych odnoszą poważne obrażenia w wyniku poślizgnięć i upadków na lodzie pozostawionym na parkingu. Tego właśnie dotyczyła niedawna sprawa, kiedy to nasza klientka upadła na oblodzonej powierzchni parkingu centrum handlowego. Kobieta pozwała podmioty odpowiadające za utrzymanie dobrego stanu parkingu, czyli właściciela centrum handlowego, zarządcę nieruchomości i dwóch najemców, którzy wspólnie korzystali z parkingu. Zarządzający nieruchomościami jest zazwyczaj odpowiedzialny za nadzorowanie funkcjonowania całego centrum handlowego, co może obejmować zapewnienie, że teren jest utrzymywany w bezpieczny sposób.

W odpowiedzi na pozew właściciel nieruchomości, agent zarządzający i najemcy twierdzili, że nie zostali poinformowani o oblodzonym parkingu. W Nowym Jorku na ogół uważa się, że właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za utrzymanie i kontrolę terenu, w tym przypadku całego centrum handlowego. Aby uniknąć odpowiedzialności za wypadki typu poślizgnięcie i upadek, właściciel musi udowodnić, że nie został powiadomiony o niebezpiecznym stanie, który spowodował obrażenia. Może to być tzw. powiadomienie faktyczne, gdzie na przykład pracownik wzrokowo stwierdzi obecność lodu na parkingu.

Może to być również tzw. powiadomienie konstruktywne, w którym zlodowacenie istniało przez wystarczająco długi okres, aby osoba odpowiedzialna za kontrolę terenu dowiedziała się o tym i go usunęła.
Śnieg i lód na parkingach są zwykle usuwane przez pługi śnieżne i przez rozsypywanie na nich soli.

Na podstawie faktów w tej sprawie właściciel centrum handlowego, kierownik lub najemcy mogą argumentować, że działali prawidłowo, ponieważ sprzątnęli śnieg i lód z parkingu. Mogą również argumentować, że lód, na którym poślizgnęła się i upadła kobieta, nie był widoczny i że powstał zaraz przed wypadkiem, więc nie można było go wcześniej zauważyć i usunąć.

Zazwyczaj pozwani, czyli w tym przypadku właściciel centrum handlowego lub najemcy, aby oddalić sprawę z sądu, musieliby również przedstawić pracownika, który stwierdziłby, że skontrolował parking tuż przed wypadkiem i że nie zauważył śniegu ani lodu. Pozwani mogą również polegać na raportach klimatologicznych pokazujących, kiedy padał śnieg, i przez to argumentować, że nie mieli wystarczająco dużo czasu na uprzątnięcie.

Lód na parkingu może powstać również, kiedy śnieg się topi i zamarza z powodu wahań temperatury i jeśli te wahania wystąpią w ciągu kilku godzin przed wypadkiem, sąd może uznać, że było za mało czasu, aby centrum handlowe mogło uprzątnąć parking.

W naszej sprawie wszyscy pozwani, czyli właściciel centrum handlowego, kierownik i najemcy, argumentowali i wnioskowali o oddalenie pozwu. Jednak sąd niższej instancji odrzucił ich wnioski, a sąd apelacyjny zgodził się z poszkodowaną, że centrum handlowe nie było w stanie ustalić, czy lód został zauważony, czy nie.

Co za tym idzie, sąd apelacyjny oparł się na zeznaniu poszkodowanej, która twierdziła, że po upadku zaobserwowała „lód wokół siebie”. To stwierdzenie rodziło zatem pytanie, czy lód był widoczny. Jednak sąd apelacyjny uznał, że centrum handlowe nie udowodniło, że lód uformował się zaraz przed zdarzeniem i że zabrakło mu czasu na jego usunięcie z parkingu.

Ten przypadek pokazuje, w jaki sposób właściciel nieruchomości odpowiedzialny za utrzymanie i kontrolę parkingów pod kątem śniegu i zlodowaceń musi spowodować, by jego pracownicy zwracali uwagę na warunki występujące po opadach śniegu. Nawet jeśli w centrach handlowych pługi śnieżne usuwają śnieg, to często nie wracają w to samo miejsce i nie sprawdzają resztek pozostawionego śniegu lub lodu. Nie biorą również pod uwagę zmian temperatury, które mogą powodować topnienie śniegu i jego ponowne zamarzanie, powodujące powstawanie oblodzenia.

Jeśli poślizgniesz się i upadniesz na oblodzonym parkingu, pamiętaj, że ważne jest, aby zrobić zdjęcie pokazujące miejsce, w którym upadłeś. W ten sposób możemy udowodnić, że centrum handlowe miało wystarczająco dużo czasu na uprzątnięcie wszelkich miejsc, na których pozostawał lód lub śnieg. Ponadto możemy dokonać fachowej oceny miejsca wypadku. Dostarczając jednocześnie raporty pogodowe możemy udowodnić istniejące zagrożenie i potwierdzić, że właściciel nieruchomości miał wystarczająco dużo czasu, aby usunąć zlodowacenie z parkingu.
SŁAWOMIR W. PLATTA, Esq.

The Platta Law Firm, PLLC