Kariera w Polsce czy na emigracji?

275
Materiały prasowe

Polska nie ustaje w wysiłkach, by osoby pochodzenia polskiego, ale także Polacy, którzy wyjechali na studia za granicę, wrócili do kraju i tu rozpoczęli swoje kariery. Po raz czwarty w ramach akcji Go4Poland ponad 20 firm zaprosiło studentów na staże do Polski. Na uczelniach, w tym amerykańskich, w rekrutacji pomagają ambasadorzy akcji.

GO4POLAND

Jak wynika z opracowania “Global talent flows”, Polska zajmuje drugie miejsce na świecie w rankingu odpływu wykształconych specjalistów na zagraniczne rynki pracy. Wpływa to negatywnie zarówno na rodzime firmy, zmagające się z problemami kadrowymi, jak i na całą gospodarkę. Jednocześnie, z roku na rok, coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża na studia za granicę. Doświadczenie i umiejętności, które w ten sposób zdobywają, to unikatowa wartość dla nich i ich potencjalnych przyszłych pracodawców. Zachęcenie młodych ludzi do powrotu do Polski po studiach i planowania tu kariery zawodowej wymaga współpracy biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Na takie działania zdecydowała się Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, która w tym roku już po raz czwarty organizuje program „Go4Poland – Wybierz Polskę!”. Program kierowany jest do Polaków studiujących poza granicami kraju i umożliwia uczestnikom zdobywanie wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach w firmach partnerskich oraz płynne przechodzenie z rynku edukacji na rynek pracy. „Go4Poland – Wybierz Polskę!” jest platformą kontaktu, wymiany informacji i budowania relacji pomiędzy studentami a środowiskiem biznesowym. Partnerami programu mogą być firmy oferujące miejsca stażowe, w tym jednostki administracji publicznej. Z programem współpracują studenci, organizacje działające za granicą, ważne są także oddolne inicjatywy studenckie.
W „Go4Poland” mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym studenci biorący udział w wymianach studenckich na uczelniach zagranicznych i polscy studenci wywodzący się z Polonii. Wybór kandydatów dokonywany jest na zasadzie merytorycznej analizy zgłoszeń. Dla osób ubiegających się o staż realizowane są warsztaty, których organizatorami są partnerzy biorący udział w programie. W czasie warsztatów partner – potencjalny pracodawca – ma możliwość oceny kandydatów pod kątem potrzeb firmy.
“Poprzez staże, warsztaty i program mentoringowy zachęcamy zdolnych, młodych ludzi do planowania swojej kariery zawodowej w kraju – mówi Anna Salamończyk-Mochel, prezes Fundacji GPW. – W tegorocznej edycji programu współpracujemy z ponad dwudziestoma firmami z różnych branż. Naszym partnerem strategicznym jest PKN Orlen. Na portalu www.go4poland.pl zamieszczono oferty 24 stażów, na które wciąż zapisują się studenci”.

AMERYKAŃSCY POLONUSI MILE WIDZIANI
O szczegółach projektu i o tym, jak wiele osób do tej pory zdecydowało się skorzystać z jego oferty i odbyć staż w Polsce, mówi “Nowemu Dziennikowi” Rafał Hubczyk, ekspert z Fundacji GPW i jednocześnie koordynator programu „Go4Poland”. “W ciągu czteroletniej działalności naszego programu, baza uczestników przekroczyła 500 osób i zbliża się do okrągłego tysiąca, który mamy zamiar osiągnąć w przyszłym roku – zapowiada nasz rozmówca. – Obecna, IV edycja to około 200 zgłoszeń młodych ludzi chętnych do skorzystania z tego, co oferuje program ‚Go4Poland’. W trwającej edycji zorganizowaliśmy 24 staże, jednak ogromna liczba zgłoszeń i świetne kompetencje uczestników sprawiły, że nasi partnerzy postanowili poszerzyć swoje propozycję. Sądzimy, że liczba studentów, którzy w tym roku przyjadą na staż do Polski, przekroczy 30 osób. W dotychczasowych trzech edycjach odbyło się około 25 stażów, więc po tej edycji będzie to już 50 osób, które w trakcie studiów za granicą lub po nich odbyły staż w Polsce” – wylicza koordynator programu. Jak dodaje, program jest otwarty na przedstawicieli Polonii. „Swoją ofertę kierujemy zarówno do Polaków, którzy wyemigrowali na studia, jak i do tych, którzy już urodzili się poza Polską. Na razie trudno stwierdzić, jak wielu z nich należy do tej drugiej grupy. Jednakże nowe podania z uczelni i państw, w których wcześniej nie byliśmy obecni, np. Stany Zjednoczone czy kolejne uczelnie w Wielkiej Brytanii, pokazują nam, że program faktycznie zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie wśród przedstawicieli Polonii. Ten fakt niezmiernie nas cieszy, ale także stanowi nowe wyzwanie, któremu będziemy starali się sprostać” – podkreśla Rafał Hubczyk. Nie ukrywa jednak, że dotarcie do studentów z USA jest wyzwaniem. “Być może w przyszłym roku ‚Go4Poland’ pojawi się na targach edukacyjnych za oceanem. Rozwijając program przełamujemy kolejne wyzwania – od tych najprostszych dotyczących czystej geografii, po pewne trudności instytucjonalne. W ciągu ostatnich miesięcy dało to efekt w postaci kolejnych, nowych zgłoszeń z USA, które w sumie dają nam około 50 studentów związanych na co dzień z uczelniami z USA” – wyjaśnia Hubczyk.
Idealną sytuacją byłoby, gdyby osoby, które odbędą staż w Polsce, tutaj już zostały. Koordynator programu tłumaczy, że “dominująca część stażystów to studenci II i III roku studiów, którzy po zakończeniu stażu nawiązują dobry kontakt z polskimi pracodawcami, z polskim biznesem, po czym wracają za granicę kontynuować edukację”. Oczywiście do programu dołączają także absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów, więc – jak zaznacza nasz rozmówca – „naszym zamiarem jest umożliwienie im pozostania na stałe w Polsce”. „Obecnie zaoferowanie takim osobom długotrwałej współpracy leży po stronie naszych partnerów, dlatego też nie mamy dokładnych informacji na ten temat, ile osób, oprócz wakacyjnego stażu, pozostało na stałe w Polsce” – mówi Rafał Hubczyk i dodaje, że kolejnym krokiem ma być oferowanie uczestnikom programu stałej pracy w Polsce. “Planujemy też uruchomienie szczegółowego badania losów laureatów programu ‚Go4Poland’ po pięciu latach jego funkcjonowania – zapowiada Hubczyk. – Wiemy, że część osób dzięki stażom zdecydowała się na rozwój kariery w Polsce, a część planuje powrót w ciągu kilku lat po skończeniu studiów”.
Koordynator „Go4Poland”, zapytany o rolę ambasadorów programu, których możemy spotkać m.in. na dwóch uczelniach w USA – University of North Carolina oraz University of Pennsylvania – wyjaśnia, że “stanowią oni zamiejscowe, lokalne wsparcie”. „Są to nie tylko uczestnicy projektu, którzy korzystają z jego standardowej oferty, ale także poprzez swoje działanie stają się wizytówką ‚Go4Poland’ za granicą. Ambasadorzy promują na swoich uczelniach ofertę naszego programu oraz szukają i zachęcają innych Polaków do dołączenia do niego. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że obecność ambasadorów w każdej edycji w znaczący sposób wpływa na pozyskanie nowych uczestników nie tylko ze swoich uczelni, ale także rozwijanie projektu na kolejne uczelnie, czy też nowe państwa – podkreśla Rafał Hubczyk. – Z drugiej strony uczestnictwo w programie ambasadorskim jest także ciekawą okazją dla nich samych do podejmowania nowych aktywności”.