Czwarty rozbiór Polski 1939

209
23 sierpnia 1939 r. w Moskwie (od lewej stoją): szef działu prawnego niemieckiego MSZ Friedrich Gauss, niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, Józef Stalin oraz minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow FOTO: WIKIPEDIA.ORG

To było porozumienie dwóch dyktatorów, przygotowujących się do podboju świata. Zostało podpisane 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie przez przedstawicieli Niemiec i ZSRR – Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa – którzy w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, dokonali podziału terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow została zaatakowana Polska we wrześniu 1939 roku.

Pakt Ribbentrop-Mołotow był niemiecko-radzieckim układem o nieagresji, w którym obie strony zobowiązały się “wstrzymać od wszelkich aktów przemocy, agresywnych działań i ataków wzajemnych”. Ale do dokumentu dołączono jeszcze tajny protokół, zawierający podział wpływów w Europie w zbliżającym się konflikcie militarnym. Drugi punkt tego protokołu brzmiał: „W wypadku terytorialnych i politycznych zmian na obszarach należących do państwa polskiego sfery wpływów Niemiec i ZSRR będą podzielone w przybliżeniu linią rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w interesie obu stron pożądane jest utrzymanie niepodległego państwa polskiego i jakie mają być jego granice, może być ostatecznie rozwiązana w wyniku dalszych wydarzeń politycznych”.

Na podstawie umowy w strefie niemieckiej znalazły się Litwa i zachodnia część Polski. Strefa radziecka objęła wschodnią część Polski – na linii Wisły, Bugu i Sanu – oraz Finlandię, Estonię, Łotwę i Besarabię. 28 września 1939 r. dokonano korekty podziału – ZSRR miał przejąć przyznaną wcześniej Niemcom Litwę, a w zamian Niemcy otrzymali ziemie polskie do Bugu.

Tajny protokół zawierał także zapewnienie, że oba mocarstwa „nie będą na swoich terenach tolerować żadnej polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej agitacji będą likwidowane”. Stanowiło to podstawę do ścisłej współpracy Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu.

Chociaż zawarty pakt przyniósł Niemcom pozornie mniejsze korzyści niż Stalinowi, to dzięki niemu otrzymali gwarancje neutralności ZSRR, gdy ruszą na podbój Europy Zachodniej. Odsunęli zatem – przynajmniej na razie – groźbę prowadzenia wojny na dwa fronty: przeciwko Zachodowi i Rosji sowieckiej. Teraz więc Hitler mógł już przystąpić do zbrojnego działania. 1 września zaatakował Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. 17 września do Polski weszła Armia Czerwona.

Jednak „sojusz” dwóch totalitarnych mocarstw nie przetrwał długo – 22 czerwca 1941 wojska hitlerowskie przekroczyły ustaloną 28 września 1939 r. granicę.

1 KOMENTARZ

  1. Dobry dzień,
    Czy potrzebujesz bezpośredniej, łatwej i szybkiej oferty pożyczki od banku lub prywatnego pożyczkodawcy. Oferujemy pożyczkę w wysokości 3% rocznie. Jeśli potrzebujesz pożyczki, odpowiedz nam. Skontaktuj się ze mną: [email protected]

Comments are closed.