Dzień Polonii nad Wisłą

57
PREZYDENT.PL

Od 17 lat w kraju nad Wisłą obchodzony jest drugiego maja Dzień Flagi, a także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To drugie święto coraz mocniej przebija się do świadomości rodaków w Polsce, a to m.in. dzięki wielu wydarzeniom, które odbyły się w naszej ojczyźnie tego dnia. Były orędzia, odznaczenia oraz polonijne pikniki.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto około 20 milionów osób mieszkających poza naszym krajem, przyznających się do polskich korzeni. Jego celem jest umacnianie poczucia jedności wszystkich rodaków i pomoc w zachowaniu świadomości narodowej. Święto zostało ustanowione w 2002 roku w dowód uznania dla Polonii i Polaków za ich dorobek i wkład w odzyskaniu niepodległości. Jest uroczyście obchodzone we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie, ale także i w kraju. Centralne uroczystości odbyły się w Belwederze z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.Od 17 lat w kraju nad Wisłą obchodzony jest drugiego maja Dzień Flagi, a także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To drugie święto coraz mocniej przebija się do świadomości rodaków w Polsce, a to m.in. dzięki wielu wydarzeniom, które odbyły się w naszej ojczyźnie tego dnia. Były orędzia, odznaczenia oraz polonijne pikniki.

Z ORĘDZIEM DO POLONII

Drugiego maja swoje orędzia do Polonii wygłosili marszałek Senatu Stanisław Karczewski, oraz minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Marszałek Senatu stwierdził, że Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest świętem wszystkich naszych rodaków. Podkreślił, że Polacy mieszkający w kraju i za granicą są wspólnotą. „Dziś łączy nas duma z kraju oraz serdecznych więzi rodzinnych i przyjacielskich z rodakami” – mówił polityk o majowym święcie. Zapewnił, że polskie władze pamiętają o rodakach za granicą. „Jesteście szczególną częścią naszej narodowej wspólnoty” – zaznaczył Stanisław Karczewski. Nawiązał też do 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów, którą będziemy obchodzić 4 czerwca. Jak powiedział, przez ten czas Polska zbudowała „żywą demokrację” i odniosła sukces gospodarczy, nasz kraj stał się też „nieodłączną częścią wolnego świata”. „Możemy wspólnie być z niej (Polski) dumni i wspólnie świętować jej sukces – my w kraju wraz z wami – Polonią i Polakami za granicą” – oświadczył marszałek Senatu.
Jacek Czaputowicz z kolei mówił o święcie wszystkich, dla których polskość stanowi ważną wartość. „Skupiamy dziś swoją uwagę na dokonaniach Polaków, którzy żyją i pracują na wszystkich kontynentach, przyczyniają się przez to do rozwoju krajów swojego zamieszkania, a jednocześnie współuczestniczą w budowaniu dorobku ojczyzny. Uznanie tego wielkiego wysiłku skłania nas do refleksji nad obowiązkami, które mamy wobec państwa – powiedział Jacek Czaputowicz. – Polityka wobec diaspory jest nieodłączną częścią polityki zagranicznej każdego państwa. W naszym wypadku jest to więź szczególna, szczególnie ważna ze względu na liczebność i znaczenie Polonii w świecie – podkreślił szef MSZ, który dodał, że liczy na pomoc Polonii w działaniach MSZ. – Będziemy doskonalić naszą pracę na rzecz polskich środowisk za granicą, liczymy też na państwa rosnący udział w działaniach na rzecz budowania dobrego wizerunku Polski w świecie. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą chciałbym życzyć państwu sił twórczych, które przyniosą wiele wspaniałych osiągnięć w życiu prywatnym i działalności społeczno-kulturalnej oraz przysłużą się krajom państwa zamieszkania i naszej wspólnej ojczyźnie”.

PREZYDENCKIE ODZNACZENIA

Z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii oraz Polaków za Granicą na dziedzińcu Belwederu wręczono odznaczenia państwowe oraz flagi organizacjom z kraju i zagranicy. “Polska flaga ma swoją moc jednoczącą i budującą wspólnotę; ta tradycja ma szczególne znaczenie poza granicami kraju, gdzie w ostatnich stuleciach wyjechało tak wielu naszych rodaków” – mówił prezydent RP Andrzej Duda. Dziękował wyróżnionym za to, że swoją codzienną działalnością kultywują tradycję, kulturę, obyczaje, a przede wszystkim mowę i pamięć historyczną. “Dziękuję, że prowadzicie działalność kulturalną, edukacyjną, organizacyjną, jednocząc Polaków i budując Polskę; umacniając polskość wśród dzieci i wśród młodzieży. Dziękuję państwu za to z całego serca i, tak jak powiedziałem, proszę o jeszcze. Składam państwu serdeczne wyrazy szacunku. Bardzo proszę, żebyście przekazali moje pozdrowienia i pozdrowienia od Polski i Polaków, kiedy znajdziecie się wśród rodaków poza granicami, kiedy wrócicie do swojej normalnej działalności” – mówił prezydent.
Wśród odznaczonych znalazła się też przedstawicielka Polonii amerykańskiej. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury i krzewienie tradycji narodowych Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP została odznaczona Jolanta Tatara z Chicago – prawnik, pedagog, historyk wielokulturowości, prezes Kongresu Oświaty Polonijnej.
W imieniu odznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę głos zabrał Jan Cytowski z Kanady, który także odebrał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP. Zwracał uwagę na znaczenie poczucia łączności z krajem Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Dziękował prezydentowi za zaangażowanie w ich sprawy. Jan Cytowski – członek Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu – podkreślił znaczenie istnienia Biura ds. Kontaktów z Polakami za Granicą przy Kancelarii Prezydenta. Jak mówił, pozwala to 20 milionom Polaków mieszkających poza Polską myśleć, że ojczyzna traktuje ich jak rodzinę. „Tak państwo nas traktujecie, tak przynajmniej chcemy to odbierać” – podkreślił. Mówca nawiązał także do roli, jaką pełnią mieszkający za granicą w promocji Polski i dbaniu o jej wizerunek. Przytaczając słowa św. Jana Pawła II o Polsce: „to jest moja Matka, ta Ojczyzna”, wskazał na konieczność troski o dobre imię ojczyzny i o polską rację stanu. Zacytował też słowa Romana Dmowskiego: „jestem Polakiem i obowiązki mam polskie”, które zadedykował Polonii i Polakom za granicą, jak również kandydatom do Parlamentu Europejskiego. „Pamiętajcie, że będąc tam, jesteście Polakami. Powinniście bronić polskiej racji stanu” – podkreślił.
Na zakończenie wystąpienia Jan Cytowski wrócił do myśli papieża Polaka, że Polska jest potrzebna Polonii, tak jak Polonia jest potrzebna Polsce. Według niego ta myśl oddaje najlepiej głębię łączności między Polakami mieszkającymi w kraju i poza granicami.
Podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu oprócz Jana Cytowskiego i Jolanty Tatary to samo wyróżnienie otrzymali: założycielka społecznej szkoły języka polskiego w Limassol na Cyprze Urszula Kosińska, prezes stowarzyszenia Polska Wiosna w Mołdawii Oksana Bondarczuk, założycielka szkoły języka i kultury polskiej w Marche we Włoszech Anna Czerwińska, dyrektor centrum kultury polskiej w Iwano-Frankowsku – dawnym Stanisławowie – Maria Osidacz oraz proboszcz polskiej misji katolickiej w Wiesbaden, ksiądz Adam Prorok.
Prezydencką flagę odebrali między innymi przedstawiciele instytucji kościelnych i hospicjów z kraju i zagranicy, a także organizacji zasłużonych dla działalności kulturalnej i gospodarczej, mediów polonijnych, ośrodków naukowych oraz firm prywatnych i państwowych.