Bezpieczniejszy Greenpoint

0
3

Jednak deweloperzy, którzy inwestują na Greenpoincie, starają się także zadbać o słabiej sytuowanych nowojorczyków, zapewniając dla nich dużą pulę tzw. tanich mieszkań, a także o infrastrukturę rekreacyjno–cparkową dla wszystkich rezydentów dzielnicy. Myślą także o ich bezpieczeństwie, związanym zwłaszcza z żywiołami sztormowo–powodziowymi.

Z inicjatywą budowy specjalnej strefy buforowej, chroniącej osiedla zlokalizowane na nabrzeżu Greenpointu, wyszła firma Greenpoint Landing, która wraz z budową 10 wieżowców, mieszczących 5500 apartamentów, stworzy specjalny park z tarasami i wieloma atrakcjami rekreacyjnymi, pełniący zarazem funkcję falochronu.

Dzięki temu nawet po znacznym podniesieniu się poziomu wody w East River mieszkańcom nie będzie groziło podtopienie.

Autor: WueM, (R)