Jak wykorzystać 20 mln dla Greenpointu

63

Od środy, 16 października, można zgłaszać propozycje na wykorzystanie 19,5 miliona dolarów, jakie dostępne są w postaci grantów w ramach Funduszu Ochrony Środowiska na Greenpoincie (Greenpoint Community Environmental Fund).

1,9 miliona dolarów, które znajdują się w Funduszu Ochrony Środowiska na Greenpoincie, pochodzą z odszkodowania, jakie wypłaciła firma ExxonMobil w ramach ugody sądowej za zatrucie środowiska Greenpointu. Celem Funduszu jest wprowadzenie istotnych ulepszeń w sferze ochrony środowiska na Greenpoincie, poprawa jakości wody gruntowej i pitnej, a także powietrza oraz redukcja skażenia gleby i powietrza.
Ma to być osiągnięte dzięki projektom ekologicznym wyłonionym w drodze konkursu i realizowanym przez firmy oraz organizacje działające w polskiej dzielnicy.

Od środy przyjmowane będą podania na małe granty w ramach tego funduszu (poniżej 25 000 dol.) i propozycje wstępne na większe granty na projekty o większym znaczeniu i skali oraz łączące wielorakie korzyści dla środowiska (od 25 000 dol. do 2 milionów dolarów), jak również te powyżej 2 milionów dolarów – na projekty dotyczące dziedzictwa naturalnego, mające na celu zapewnienie korzyści dla środowiska całego Greenpointu.

W przypadku propozycji wstępnych, które należy przedstawić na 5-stronicowym zgłoszeniu, jeden z administratorów funduszu – National Fish and Wildlife Federation (NFWF) – pomoże składającemu podanie znaleźć ekspertów, którzy będą w stanie pomóc w dalszej realizacji projektu. Drugi administrator – North Brooklyn Development Corporation (NBDC) – wraz z NFWF służy pomocą w procesie składania podań.

W przypadku podań o małe granty procedury są łatwiejsze i nie jest wymagane składanie wstępnych propozycji. Podania o mniejsze granty i wstępne propozycje składać można od 16 października do 18 grudnia. Pełne propozycje na duże granty będą przyjmowane w okresie od marca do maja 2014 r.

Cały program nadzoruje stanowe biuro prokuratora generalnego. “Udostępniamy nasze zasoby osobom, które mają dobre pomysły i będziemy pomagać im w urzeczywistnianiu ich propozycji” – powiedział rzecznik biura prokuratora.

Od środy podania o granty i propozycje można zgłaszać przez EasyGrants – system składania podań o granty, który znajduje się na stronie NFWF (www.nfwf.org) albo na stronie Greenpoint Community Environmental Fund (gcefund.org), która ma zacząć działać w środę.

Ci, którym przyznane zostaną małe granty, powiadomieni mają zostać o tym w lutym 2014 r., pozostali – w październiku 2014 r.

Jak już pisaliśmy w “Nowym Dzienniku” pod koniec września, o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. organizacje non-profit, władze stanowe i lokalne, samorządy oraz instytucje naukowe i edukacyjne. Osoby indywidualne oraz firmy prywatne nie mogą wziąć udziału w konkursie jako niezależne podmioty, ale mogą w nim uczestniczyć jako współpartnerzy organizacji uprawnionych do otrzymania dotacji. Dodatkowym obostrzeniem jest miejsce działalności wnioskodawcy, którego siedziba (adres) musi znajdować się w strefie objętej kodem pocztowym 11222.

Więcej informacji: North Brooklyn Development Corporation (718) 389-9044.

Autor: AS, WueM, (R)