Kościuszko we Fraunces Tavern Museum

115

Młodzi amerykańscy prawnicy i ich mentorzy spotkają się w historycznym budynku, żeby porozmawiać o testamencie Tadeusza Kościuszki, posłuchać muzyki przez Kościuszkę skomponowanej oraz wznieść toast koktajlem The Kościuszko Bridge.

Program zatytułowany “Kosciuszko: Bridge to Liberty for All” odbędzie się 26 października o godz. 6:00 wiecz. we Fraunces Tavern Museum, na dole Manhattanu.

Ten kolejny organizowany w ogłoszonym przez UNESCO Roku Kościuszki przez Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku program, promujący spuściznę Tadeusza Kościuszki, ma na celu podkreślenie wysiłków polsko-amerykańskiego bohatera w celu zniesienia niewolnictwa. Wysiłki te, będące wyrazem jego życiowej filozofii, w której wolność i równość były wartościami wiodącymi, zilustrowane są najlepiej ostatnią wolą, testamentem, w którym majątek swój przeznaczył nie tylko na wykupienie niewolników, lecz również na zapewnienie im edukacji oraz źródła utrzymania, aby mogli godnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.

Na temat testamentu Kościuszki głos zabierze amerykański historyk, prof. Paul Finkelman z Albany School of Law – specjalista z dziedziny historii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rasowych, autor wielu publikacji m.in. na temat niewolnictwa, wolności religijnych, wojny secesyjnej, w tym dwóch książek: “Slavery and Founders: Race and Liberty in the Age of Jefferson” (Routledge, 2014) oraz “Supreme Injustice: Slavery in the Nation's Highest Court” (która ukaże się nakładem Harvard University Press w 2018 r.).

Biografię Kościuszki przybliży Alex Storożyński, autor książki “The Peasant Prince: Thaddeus Kosciuszko and the Era of Revolution” oraz reżyser filmu “Kosciuszko: A Man Ahead of His Time”.

Program artystyczny wieczoru to minikoncert utworów skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę, w wykonaniu Magdaleny Baczewskiej, dyrektor Music Performance Program na Uniwersytecie Columbia.
Bardzo istotne jest miejsce, w którym odbywa się program kościuszkowski. To we Fraunces Tavern spotkały się antybrytyjskie siły i to tutaj 4 grudnia 1783 r. generał Jerzy Waszyngton pożegnał się ze swoimi oficerami. W czasie tego pożegnania Kościuszko otrzymał od Waszyngtona pierścień Society of Cincinnati.

W istniejącym dziś Fraunces Tavern Muzeum znajduje się wiele pamiątek z okresu walki o niepodległość Ameryki. Goście wieczoru będą mieli okazje zobaczyć znajdującą się tam aktualnie wystawę pt. “Szpiedzy Waszyngtona”, na której prezentowany jest m. in. portret Hayma M. Salomona, polskiego Żyda, który finansowo pomagał Kościuszce i wielu innym rewolucjonistom.

Fakt, że Instytut współpracuje z Historical Society for the New York Courts, świadczy o zainteresowaniu postacią Kościuszki ludzi spoza środowiska polonijnego. Oprócz trzech sędziów federalnych, którzy już potwierdzili swoją obecność, wśród publiczności będzie wielu młodych prawników, którzy spotykają się w ramach programu “Young Lawyers Series: Cocktails & Commentary”.

Na zakończenie wieczoru goście wzniosą toast promowanym w tym roku przez Instytut Kultury Polskiej koktajlem The Kościuszko Bridge, w którym Żubrówka symbolizuje Racławice, a amerykański gin – Saratogę.

Autor: Magdalena Mazurek