Most godny Kościuszki

78

Około 150 osób wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez nowojorski Wydział Transportu w Polskim Domu Narodowym "Warsaw" na Greenpoincie. Jego celem była prezentacja planów budowy nowego mostu Kościuszki oraz dyskusja na temat tego projektu.

W trakcie dwugodzinnego spotkania przedstawiciele zespołu projektowo-wykonawczego, odpowiedzialnego za realizację budowy, bardzo szczegółowo przedstawili oraz omówili poszczególne etapy robót, a także zaprezentowali materiały wizualne obrazujące prace konstrukcyjne i efekt końcowy inwestycji. Dużą wagę przykładali do uwypuklenia korzyści, jakie niesie za sobą budowa nowego mostu Kościuszki, będącego zarazem największym projektem w całej dotychczasowej historii nowojorskiego Wydziału Transportu.

Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu na odcinku BQE łączącym Queens z Brooklynem, zmniejszą się korki, a dzięki szerszym pasom ruchu oraz większej ich ilości zwiększy się drożność w bardzo uczęszczanym przez kierowców miejscu. Przewiduje się, że w godzinach szczytu komunikacyjnego modernizacja ta spowoduje ograniczenie opóźnień w ruchu o ponad 65 procent.

Dodatkowe korzyści związane z budową nowego mostu Kościuszki to ścieżki rowerowe i spacerowe, jakie na nim powstaną i zapewnią piękne widoki na Manhattan, nowe parki, zarówno na Brooklynie, jak i Queensie, lepszy dostęp do nabrzeża oraz zwiększenie estetyki lokalnych ulic i chodników poprzez dodatkowe oświetlenie oraz posadzenie drzew.

Po zakończeniu prezentacji prelegenci odpowiadali na pytania osób zebranych na sali. Szczegółowych informacji udzielali: Robert Adams z nowojorskiego Wydziału Transportu, pełniący zarazem funkcję dyrektora projektu, oraz David Tullis i Peo Halvarsson – reprezentujący zespół budowlany składający się z firm Skanska, Kiewit Infrastructure i Ecco III. Mieszkańców Greenpointu interesowały przede wszystkim sprawy związane z przebiegiem prac budowlanych i obszarem, jaki będą obejmować swoim zasięgiem, a także sposób organizacji ruchu w ich okolicy oraz skala utrudnień z tym związanych, dotyczących zarówno wpływu na komfort ich życia, jak i problemów z parkingami.

Nowy most Kościuszki będzie miał konstrukcję podwieszoną i będzie stanowić interesujący element krajobrazu na odcinku pomiędzy Brooklynem i Queensem. Jego budowa będzie przebiegała w dwóch etapach. Najpierw zostanie wybudowana część mostu biegnąca w kierunku wschodnim, następnie całkowicie będzie zdemontowana stara konstrukcja mostu Kościuszki, po czym rozpoczną się prace budowlane części mostu biegnącej w kierunku zachodnim. Realizacja projektu rozpocznie się jesienią tego roku i, według planów, jego pierwsza faza zostanie zakończona w czwartym kwartale 2017 roku. Całkowite zakończenie budowy nowego mostu powinno nastąpić po pięciu latach od chwili rozpoczęcia prac.

Projekt jest finansowany przez Federalny Zarząd Autostrad oraz ustanowiony przez gubernatora Andrew Cuomo innowacyjny program “New York Works”, którego celem jest stworzenie miejsc pracy i pobudzenie ekonomicznego rozwoju podczas modernizacji infrastruktury na terenie stanu. Część projektu o wartości ponad 70 milionów dolarów zostanie wykonana przez małe firmy w ramach programu Disadvantaged Business Enterprise.

W maju, po zakończeniu procesu przetargu, Andrew Cuomo poinformował, że warty 555 milionów dolarów kontrakt na ostateczny projekt i prace budowlane fazy pierwszej przyznano zespołowi budowlanemu, w skład którego wchodzi nowojorski oddział firmy Skanska, który będzie pełnił funkcję partnera zarządzającego, oraz Kiewit Infrastructure i Ecco III. Wiodącą firmą projektową jest HNTB Engineering.

W związku z tym, że zespół projektowo-wykonawczy nowego mostu Kościuszki chce podczas prac budowlanych cały czas współpracować z okoliczną społecznością, specjalnie w tym celu zostały zatrudnione osoby mające zapewnić odpowiednią łączność z mieszkańcami. Jedną z nich jest mówiąca po polsku Krystyna Holowacz. Każdy kto chce uzyskać jakiekolwiek bliższe informacje na temat realizacji projektu może zadzwonić pod numer: (347) 988-4412 lub wysłać email na adres: [email protected].

W środowym spotkaniu informacyjnym, prócz mieszkańców Greenpointu, licznie uczestniczyli przedstawiciele polityków reprezentujących tę dzielnicę. Byli wśród nich reprezentanci biura kongresmanki Carolyn Maloney, senatora Daniela Squadrona, posłów stanowych Josepha Lentola i Felixa Ortiza oraz radnych Stephena Levina i Antonia Reynoso.

Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w przyszłą środę, 16 lipca, o godz. 6 wieczorem na Queensie w Sunnyside Community Services ,mieszczącym się przy 43-31 39 Street.

Autor: WueM