Paszporty za podatki

0
4

Uchwalone przez Kongres przepisy nakazują amerykańskiemu Urzędowi Skarbowemu i Departamentowi Stanu odbieranie lub odmowy wydania paszportów Amerykanom, których zaległości podatkowe przekraczają 51 tysięcy dolarów. Według amerykańskich władz, przepisy dotkną ponad 360 tysięcy podatników. Urząd Skarbowy rozpoczął przekazywanie ich danych do Departamentu Stanu, który wydał pierwsze decyzje odmowne w sprawie uzyskania paszportu.

Amerykańskie władze nie rozpoczęły jeszcze odbierania tych dokumentów. Ostrzegły jednak, że dłużnicy nadal posiadający paszporty nie będą mogli ich odnowić. Według przedstawicielki służb skarbowych USA Mary Beth Murphy, którą cytuje dziennik „Wall Street Journal”, w wielu przypadkach groźba niewydania lub odebrania paszportu jest skuteczna. Jeden z podatników spłacił niedawno cały dług w wysokości 11,5 miliona dolarów, ponieważ groziło mu, iż nie będzie mógł wyjechać za granicę. Około 1400 osób zawarło z urzędami skarbowymi ugody w sprawie rozłożenia zaległości na raty.

Autor: AA, (IAR)