Prezydent Duda na Zgromadzeniu Ogólnym

6

Prezydent Andrzej Duda zaapelował o oparcie relacji międzynarodowych na suwerennej równości państw. Podczas wystąpienia na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych prezydent zapowiedział, że zasada ta stanie się polskim priorytetem w drugim roku członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa.

Andrzej Duda stwierdził, że nie każdy, kto ogłasza się zwolennikiem multilateralizmu myśli o nim w kategorii równości państw. Według prezydenta istnieje „negatywny multilateralizm”, gdy mocarstwa chcą decydować o losie innych państw. Polski przywódca wyraził przekonanie, że światowy porządek nie może służyć tylko wybranym. „Te same zasady muszą obowiązywać wszystkich i w równym stopniu. Każdy ma równe prawa i proporcjonalne obowiązki” – powiedział prezydent tłumacząc, że tak właśnie definiuje „pozytywny multilateralizm”, który powinien być oparty na równości państw i narodów a nie na uzurpacji i hierarchii. Prezydent Duda wyraził przekonanie, że multilateralizm powinien służyć wartościom a nie na grze interesów.

Prezydent zaznaczył, że koncepcja pozytywnego multilateralizmu powinna polegać między innymi na tym, że słabsze kraje powinny otrzymywać dodatkowe możliwości oddziaływania, aby zwiększyć równość praw, co wiąże się z reformą najważniejszych organizacji międzynarodowych. W tym kontekście wymienił Radę Bezpieczeństwa ONZ i Unię Europejską, która – zdaniem prezydenta – powinna powrócić do „źródeł, które wyrastały z koncepcji pozytywnego multilateralizmu, a dziś są wielokrotnie naruszane” Prezydent powiedział, że relacje międzynarodowe mają służyć całej ludzkości. Andrzej Duda zaznaczył, że jakiekolwiek naruszenia praw człowieka powinny spotkać się ze zdecydowaną reakcją społeczności międzynarodowej.

Andrzej Duda podkreślił, że Polska przywiązuje wyjątkowe znaczenie do ochrony praw człowieka. „Wyrazem tego jest kandydatura mojego kraju do Rady Praw Człowieka ONZ na lata 2020-2022. Potencjalne członkostwo w tym organie będzie stanowić naturalne uzupełnienie naszego obecnego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa” – powiedział prezydent.
Polski przywódca zadeklarował też, że Polska chce powrócić do udziału w misjach pokojowych ONZ. Andrzej Duda dodał, że nasz kraj przyczyni się do rozwiązywania konfliktów na świecie. „Złożyliśmy w tej sprawie formalny wniosek do Sekretariatu i oczekujemy jego pozytywnego rozpatrzenia, mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, jesteśmy przekonani, że będzie to korzystne dla pokojowego rozwiązywania konfliktów” – mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podczas grudniowej konferencji klimatycznej, która odbędzie się w Katowicach, będą prowadzone prace nad wdrożeniem Porozumienia Paryskiego. Andrzej Duda dodał, że wiąże się to z celami ONZ. „Pełne i efektywne wdrożenie Porozumienia Paryskiego jest nierozerwalnie związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Globalne działania klimatyczne powinny łączyć wymiar gospodarczy, społeczny i ekologiczny, służąc zahamowaniu globalnego ocieplenia” – podkreślił prezydent. Prezydent dodał, że pakiet implementacyjny, który ma być przyjęty w Katowicach, jest niezbędną podstawą działań podmiotów państwowych i pozapaństwowych, w tym międzynarodowych instytucji finansowych, sektora prywatnego, władz samorządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W grudniu Polska będzie gościć w Katowicach 24. sesję Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 24.

Autor: AA, (IAR)