Sąd Najwyższy przywraca zakaz dotyczący osób transpłciowych w wojsku

21

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tymczasowo przywrócił obowiązywanie zakazu przyjmowania do służby wojskowej osób transpłciowych. Zakaz taki wprowadził w połowie ubiegłego roku prezydent Donald Trump, ale został on zablokowany przez sądy niższej instancji.

W 2016 roku prezydent Barack Obama formalnie zezwolił na przyjmowanie do wojska osób trasnspłciowych, czyli takich, u których tożsamość płciowa jest niezgodna z płcią biologiczną. Prezydent Donald Trump unieważnił decyzję swego poprzednika. Wyjątek uczynił dla osób już służących w wojsku, pod warunkiem, że będą występować w rolach zgodnych z naturalną płcią. 
Przeciwnicy tej decyzji zaskarżyli ja do sądów, które wydawały różne werdykty. Jednak dwa sądy federalne- z Kalifornii i stanu Waszyngton- wstrzymały wykonanie wytycznych prezydenta. Rząd USA odwołał się od tych decyzji do Sądu Najwyższego, który przywrócił obowiązywanie zakazu.

Decyzja ma tymczasowy charakter i obowiązuje do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Najwyższy. 
Sąd Najwyższy podzielił się według poglądów ideologicznych: pięciu konserwatywnych sędziów opowiedziało się za tymczasowym przywróceniem zakazu przyjmowania do służby wojskowej osób transpłciowych, czterech liberalnych było temu przeciwnych.

Autor: AS, (IAR)