Senat za bazami USA w Polsce

14

Amerykański Senat zatwierdził budżet obronny Stanów Zjednoczonych, który przewiduje zwiększenie wydatków wojskowych USA do 717 miliardów dolarów. W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące Polski. Najważniejszy mówi o zbadaniu zasadności zlokalizowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

Budżet obronny USA uzyskał poparcie 87 senatorów z obu partii politycznych, 10 było przeciw. Głosowanie kończy proces legislacyjny ponieważ wcześniej ustawę zaakceptowała Izba Reprezentantów. Budżet trafi teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa, który z pewnością go podpisze.
W budżecie Kongres zobowiązuje Pentagon do przygotowania do 1 marca 2019 roku raportu w sprawie możliwości i celowości stałego stacjonowania w Polsce brygadowej grupy bojowej amerykańskich wojsk lądowych. Pentagon ma ocenić czy obecność takiej jednostki wzmocniłaby odstraszanie Rosji przed agresją w Europie Wschodniej i jakie działania mogłaby podjąć Moskwa w odpowiedzi na utworzenie stałej bazy w Polsce.

Raport ma także zawierać ocenę międzynarodowych konsekwencji stałej obecności amerykańskiej brygady w Polsce, w tym politycznych skutków wewnątrz NATO. Analitycy Pentagonu mają także przekazać Kongresowi informację o możliwych lokalizacjach bazy, terminach, wymaganiach logistycznych, kosztach inwestycji po stronie polskiej i amerykańskiej oraz koniecznych porozumieniach dwustronnych. Raport ma być jawny choć może zawierać aneksy objęte klauzulą tajności.

Zapisy budżetu obronnego USA nie przesądzają czy amerykańska baza powstanie w Polsce. Jednak po raz pierwszy propozycja taka przybrała formalny charakter, a Kongres zaaprobował przeznaczenie funduszy federalnych na odpowiednie analizy.

Zobowiązanie Pentagonu do przygotowania analizy zasadności rozlokowania w Polsce na stałe brygady wojsk lądowych, to nie jedyny zapis dotyczący Polski w budżecie obronnym Stanów Zjednoczonych. W innym punkcie Kongres zobowiązuje Pentagon, by w ramach wzmocnienia ochrony sojuszników w Europie, wzmocnił współpracę wojskową z Polską, między innymi poprzez dalsze stacjonowanie sił USA w Polsce oraz zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń i manewrów wojskowych.

Autor: PC