Trump proponuje Demokratom kompromis

0
7

W telewizyjnym wystąpieniu Donald Trump przekonywał, że na południowej granicy USA jest kryzys humanitarny i że konieczne jest jej uszczelnienie. Mówił, że nielegalna imigracja przynosi szkody Ameryce. „Nasz system imigracyjny powinien być przedmiotem dumy, a nie wstydu” – podkreślił. 

Prezydent zaproponował przeznaczenie ośmiuset milionów dolarów na pomoc humanitarną, taką samą kwotę na wykrywanie narkotyków oraz zwiększenie liczby funkcjonariuszy straży granicznej i sędziów imigracyjnych. Donald Trump chce także zbudowania na granicy amerykańsko-meksykańskiej czterystu kilometrów stalowej bariery, która będzie kosztować pięć miliardów siedemset milionów dolarów. 

„Jeśli zbudujemy tego rodzaju barierę na południowej granicy, przestępczość i problem narkotyków może zostać znacznie zredukowany. Stalowa bariera pomoże nam zatrzymać nielegalna imigrację” – mówił. 

Prezydent zaoferował Demokratom poparcie tak zwanej Ustawy Pomostowej, która przedłużyłaby o 3 lata ochroną przed deportacją siedmiuset tysięcy imigrantów, którzy jako dzieci zostali przywiezieni do Stanów Zjednoczonych przez rodziców. Osoby te mogłyby także otrzymać pozwolenia na pracę. 

Donald Trump zaproponował też przedłużenie możliwości pozostania w USA trzystu tysiącom uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi.

Pierwsze reakcje Demokratów są nieprzychylne. Liderka Demokratów w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi odrzuciła propozycję prezydenta i przedstawiła własną propozycje kompromisu. Zamiast pięciu miliardów siedmiuset milionów dolarów na budowę muru na granicy, zaoferowała miliard dolarów na rozbudowę i remonty infrastruktury na przejściach granicznych oraz na zatrudnienie dodatkowych sędziów sądów imigracyjnych, co usprawniłoby proces rozpatrywania spraw nielegalnych imigrantów.

Autor: AS, (IAR)