Założyciel i prezes Instytutu Piłsudskiego uhonorowani

102

W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyła się w piątek uroczystość z okazji 120. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmierci prof. Wacława Jędrzejewicza – założyciela Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Podczas jubileuszu prezes tej instytucji dr Magda Kapuścińska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.

„Za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i historii oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej” – argumentowała przyznająca odznaczenia konsul generalna Ewa Junczyk-Ziomecka.

W sali lustrzanej konsulatu ponad setka zebranych gości wysłuchała przemówienia dr Magdy Kapuścińskiej (właśc. Marii Magdaleny Siniarskiej-Kapuścińskiej), która wspominała prof. Jędrzejewicza. O swoich kontaktach z założycielem instytutu opowiedzieli także Czesław Karkowski, Jerzy Świątkowski i konsul generalna Ewa Junczyk-Ziomecka. Sylwetkę i życiorys profesora przedstawiła Iwona Drąg-Korga, dyrektor wykonawcza Instytutu Piłsudskiego.

Gościom zaprezentowano film z setnych urodzin Wacława Jędrzejewicza oraz skrypt jego wykładów „Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego”.

W sobotę, 30 listopada o godz. 7 wiecz., w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy101 E. 7 St. na Manhattanie odprawiona zostanie msza za duszę profesora Jędrzejewicza.

Autor: AT