Ambasada amerykańska popiera akcję “Bez wiz do USA”

32

O poparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie akcji mającej przynieść zniesienie wiz Polakom podróżującym do USA oraz o dotychczasowych jej skutkach mówi wicekonsul Patrick McNeil

Jak oceniacie państwo akcję „Bez wiz do USA”?
Ambasada z zadowoleniem współpracuje z LOT-em oraz innymi partnerami w celu promowania podróży do Stanów Zjednoczonych i informowania społeczeństwa o tym, jak ubiegać się o wizę do USA. Wiele osób podejmujących starania o wizę ma błędne wyobrażenia o tym, jak trudno jest polskiemu podróżnemu ją uzyskać, i pozostaje w mylnym przekonaniu, że proces ten jest zbyt uciążliwy. Prowadzona kampania jest doskonałym środkiem, który pomaga nam dotrzeć do podróżnych z właściwą informacją.

Czy popieracie państwo tę akcję i czy zależy państwu na zniesieniu wiz dla Polaków?
Bardzo mocno wspieramy cele kampanii – promowanie podróżowania do Stanów Zjednoczonych przez osoby, które udają się do USA legalnie, jako prawdziwi podróżni. Czekamy na dzień, w którym Polska spełni wszystkie wymogi prawne, aby stać się krajem kandydującym do Programu Ruchu Bezwizowego.

Czy ewentualne wejście Polski do ruchu bezwizowego będzie skutkowało redukcją kadr w Ambasadzie USA w Warszawie?
Funkcjonowanie sekcji konsularnych w Ambasadzie USA w Warszawie i Konsulacie Generalnym USA w Krakowie obejmuje znacznie więcej spraw niż tylko wizy turystyczne. Zajmujemy się różnymi kategoriami wiz, na przykład dla osób uczestniczących w programach wymiany, takich jak program Summer Work Travel dla osób, które chcą studiować lub pracować w Stanach Zjednoczonych, oraz wiele innych. Pracujemy także nad tysiącami wiz dla uczestników loterii wizowej i zapewniamy pomoc obywatelom USA mieszkającym w Polsce oraz tym, którzy przybywają tu w odwiedziny. Tak więc wejście Polski do Programu Ruchu Bezwizowego prawdopodobnie nie doprowadzi do znacznego zmniejszenia zatrudnienia.

Czy po pierwszych miesiącach trwania akcji widać spadek odmów wizowych?
W bieżącym roku podatkowym – który w USA trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 – zauważyliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania polskich podróżnych wizami amerykańskimi. Ponieważ znacząca większość tych osób spełnia wymogi do uzyskania wizy, mamy nadzieję, że także w tym roku wskaźnik odmów będzie niski. W minionym roku podatkowym „skorygowany” wskaźnik odmów wyniósł 5,92 procent dla obywateli polskich, ubiegających się o wizę kategorii B1/ B2 (biznes/ turystyka). Wskaźnik ten jest korygowany przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego w celu uwzględnienia podań złożonych kilkakrotnie w tym samym roku podatkowym oraz innych korekt. Chociaż nie możemy dokładnie przewidzieć, jaki będzie poziom skorygowanego wskaźnika odmów w bieżącym roku podatkowym, spodziewamy się, że będzie on niższy niż przed rokiem.

Autor: Przemek Cebula