Będą dwa miejsca dla Polonii w Senacie?

0
4

Deklarację taką Stanisław Karczewski złożył w Mołdawii, gdzie przebywał z trzydniową wizytą.  W rozmowie z TVP Info podkreślił, że taka zmiana pozwoliłaby dowartościować Polonię. „To byłby gest wdzięczności wobec Polonii” za udzielane Polsce wsparcie, powiedział. Z drugiej strony oznaczałaby ona wsparcie dla samej Polonii – dodał.

Stanisław Karczewski zaproponował, by jedno z dodatkowych miejsc w Senacie przysługiwało przedstawicielowi Polonii zza wschodniej granicy, a jedno – zza zachodniej. Wyraził również przekonanie, że wszystkie parlamentarne ugrupowania poprą założenia projektu. „Po moim przyjeździe z Mołdawii przedstawię projekt” – zapowiedział.

Zgodnie z konstytucją, projekt zmian w ustawie zasadniczej może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Senat liczy 100 senatorów.

Autor: PC