Chcemy zainspirować Polską młodych ludzi

7

Rozmowa ze Sławomirem Olejnikiem, współzałożycielem i prezesem Fundacji Polska Innowacyjna.

Fundacja Polska Innowacyjna, którą kierujesz, jest jednym z podmiotów wchodzących w skład Koalicji na rzecz zniesienia wiz dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Akcji związanych z wprowadzeniem Polski do ruchu bezwizowego było już wiele, ale niestety do tej pory żadna z nich nie przyniosła żądanego rezultatu, nawet przedwyborcza obietnica prezydenta Donalda Trumna. Na czym polega wasza inicjatywa?
Rozpoczęliśmy ją wspólnie z naszymi partnerami m.in.: z Fundacją „Teraz Polska”, Fundacją im. Cichociemnych, Instytutem Myśli Schumana, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i Mastercard. Inicjatywa jest otwarta i cały czas mogą do niej dołączyć kolejne instytucje i organizacje, również polonijne, do czego przy okazji zachęcam. Założeniem było rozpoczęcie oddolnej akcji i pokazanie, że mamy konkretny cel. Czas też nam sprzyja – przypomnijmy, że w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, co może być pomocne. Wspólnymi siłami chcemy – wzorem Korei Południowej i Republiki Czeskiej – przeprowadzić kampanię promocyjną i edukacyjną na temat odpowiedniego wypełniania wniosków wizowych. Chcemy wyjaśniać ludziom, w jakich przypadkach są narażeni na odmowę przyznania wizy i czego się powinni wystrzegać. Dysponujemy również danymi uzyskanymi z ambasady amerykańskiej, dzięki którym wiemy, w których województwach jest najwięcej odmów wizowych, i bardzo duży nacisk będziemy kładli na edukację właśnie w tych rejonach. Chcemy uświadamiać ludziom, w jaki sposób podchodzić do procesu związanego ze staraniami dotyczącymi uzyskania wizy, bo dla niektórych nie jest on prosty. Wiem, bo lecąc do Stanów Zjednoczonych sam musiałem przez niego przejść i mimo że jestem młodym człowiekiem, któremu nie są obce różnego rodzaju aplikacje oraz nie mam problemów z przetłumaczeniem czegokolwiek z języka angielskiego na polski, to wszystko zajęło mi ok. 5 godzin. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wyjaśnić ludziom, również starszym, na co należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosków. Na obecnym etapie kampanii zachęcamy inne organizacje do przyłączenia się do niej, a przez to powiększenia grona jej odbiorców. Oczywiście chcemy do tej akcji włączyć również instytucje polonijne, w związku z tym będąc właśnie w Stanach Zjednoczonych staram się ją promować i spotykać z przedstawicielami różnych organizacji. Dla nas najważniejszy jest wspólny cel, czyli wprowadzenie Polski do ruchu bezwizowego. Wiemy o tym, że wiele inicjatyw, czy to rządowych, czy też polonijnych, nie powiodło się, dlatego też chcemy oddolnie doprowadzić do obniżenia odmów dotyczących przyznania wiz do trzyprocentowego progu. Według danych z ostatnich lat widać, że powoli ten odsetek spada. W roku 2016 odrzucono 5,9 procent wniosków o wizy B1/B2, a właśnie na nich trzeba się skupić. Jeżeli uda się ten wynik obniżyć do 3 procent, to automatycznie uruchomimy procedurę związaną z ruchem bezwizowym. W dodatku wiemy, że ostatni kwartał 2017 roku, który jest zarazem pierwszym fiskalnym kwartałem tego roku, również ma bardzo dobre wyniki. Mimo że było w nim złożonych najwięcej wniosków wizowych w odniesieniu do ostatnich lat, to jednocześnie było najmniej odmów, w sumie około 4 procent. Tak więc wszystko idzie po naszej myśli, mamy wyraźnie określony cel na ten rok i chcemy go osiągnąć.

Więcej informacji na stronach:
www.polandinnovative.com
www.innoshare.pl

W jaki sposób chcecie z tymi wiadomościami docierać do społeczeństwa?
Jednym ze sposobów jest wykorzystanie mediów społecznościowych. Kolejnym będą różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez nas i naszych partnerów w całej Polsce, no i oczywiście wciąganie w kampanię nowych organizacji regionalnych, które później będą przekazywały informacje na kolejne podmioty czy grupy osób. Gdy uda nam się pozyskać nowych partnerów, to planujemy zorganizować kolejne spotkanie połączone z dyskusją i opracowaniem dalszych kroków związanych z tą akcją.

A jaki jest cel twojej wizyty w Stanach Zjednoczonych?
Główny cel mojego przyjazdu do Ameryki Północnej związany jest z zachęceniem młodej Polonii, która zajmuje się badaniami, start-upami i wspieraniem przedsiębiorczości technologicznej oraz naukowej do wzięcia udziału w kongresie innoSHARE'18 „Let's inspire Poland”, który organizujemy w tym roku w Warszawie w dniach 27-29 czerwca. Oczywiście spotykając się z młodymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych, a także ze starszą Polonią i różnymi organizacjami tutaj działającymi, mówię też o naszej kampanii dotyczącej ruchu bezwizowego oraz zachęcam do poruszania tego tematu w swoim środowisku i wśród swoich znajomych.

Czym zajmuje się wasza fundacja?
Fundacja Polska Innowacyjna powstała z inicjatywy, która rozpoczęła się cztery i pół roku temu. Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club i Fundacja Politechniki Warszawskiej otrzymały w jej ramach grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W jego ramach zaprosiliśmy do Polski 30 osób posiadających polskie pochodzenie, które: zajmują się badaniami naukowymi, pracują na uczelniach, opracowują nowe technologie czy też są zatrudnione w działach badawczo-rozwojowych albo w organizacjach wspierających rozwój nauki i biznesu. W ramach specjalnego programu przez 3 dni uczestniczyli oni w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich. Później przez 7 dni my, młodzi, pokazywaliśmy im, co dzieje się w Warszawie i Krakowie pod kątem biznesowym, inwestycyjnym i naukowym. Na koniec tego projektu zapytaliśmy ich, co takiego musiałoby się stać, żeby chcieli współpracować międzynarodowo, zainwestować w Polsce lub by zechcieli wrócić do kraju. Usłyszeliśmy od nich: „zbierzcie na początek jak największą grupę młodych ludzi, którzy mają otwarte głowy, chcą współpracować i zaproście nas znowu na takie spotkanie”. Wówczas zaczęliśmy się zastanawiać, w jakim kierunku pójść z naszymi działaniami, i zauważyliśmy, że bardzo rozwojowym kierunkiem są kwestie związane z innowacjami, przedsiębiorczością oraz nauką. Założyliśmy Fundację Polska Innowacyjna, która jako cel obrała sobie wspieranie Polski, aby stała się jednym ze światowych centrów innowacji i biznesu. W ramach naszej fundacji skupiamy osoby, którym się ta misja podoba, ludzi, którzy działają aktywnie w Polsce oraz poza jej granicami i mają polskie korzenie. Obecnie mamy już ponad 200 członków. Często reprezentują oni różne inne organizacje, poprzez które mają dostęp do jeszcze większych grup ludzi. W czerwcu tego roku minie 5 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się ze wspomnianą grupą 30 osób, która nas zainspirowała do działania. Organizujemy również kongres, który rozrósł się do tego stopnia, że miasto Warszawa stało się jego partnerem i udostępniono nam pomieszczenia Pałacu Kultury i Nauki (ponad 4000 m kw.) na trzydniowe, bardzo duże wydarzenie. W tym roku będzie to już czwarty kongres, który zbiega się ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. I to jest świetna okazja, żeby zaprosić na niego Polonię i Polaków mieszkających poza granicami, którzy osiągnęli sukces naukowy, biznesowy lub związani są z nowymi technologiami. Zachęcamy ich do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w różnych krajach. Połączyliśmy tę idę z pomysłem zaproszenia wspomnianych wcześniej 30 osób, które zainspirowały nas do założenia fundacji, a także ekspertów w dziedzinach biznesu, nauki i technologii jako mówców. Oczywiście zapraszamy również młodych ludzi, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć o Polsce, i to nie tylko pod kątem turystycznym czy historyczno-narodowym, ale także z perspektywy współpracy i możliwości wykorzystania kapitału publicznego i prywatnego. Mamy bardzo duży odzew z Kanady i Stanów Zjednoczonych, a jednym ze współorganizatorów naszego kongresu jest Pangea Network, a także Fundacja Polonium, która skupia młodych polskich naukowców i osoby polskiego pochodzenia za granicą. Nie zamykamy się jednak na współpracę ze starszymi organizacjami działającymi wśród Polonii, ponieważ większość osób je tworzących ma dzieci, do których chcemy również dotrzeć. Dzięki współczesnym technologiom młodym ludziom jest dużo łatwiej komunikować się ze sobą, być bardziej otwartym na siebie nawzajem, szukać współpracy i wspólnego działania, a także wzajemnej pomocy.

Jaka jest przewodnia myśl tegorocznego kongresu i czego się po nim spodziewacie?
W związku z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę hasło kongresu brzmi: „Let's inspire Poland”. Chcemy zainspirować Polską młodych ludzi i siebie nawzajem na następnych 100 lat, żebyśmy pracowali razem i tworzyli nowe rozwiązania oraz starali się wykorzystywać nasze kontakty do tego, by współpracować globalnie i mieć większy wpływ na to, co się dzieje na świecie. Efektem tego wydarzenia ma być raport na temat tego, jak powinno wyglądać miejsce, w którym młodzi ludzie chcieliby funkcjonować. Ma to być taki kierunkowskaz, który chcemy później przekazać rządzącym i organizacjom zajmującym się rozwojem ekosystemu innowacji w Polsce.

Autor: ROZMAWIAŁ: WOJTEK MAŚLANKA