Czas na zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a Polonią

0
1

Szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii gościła w Stanach Zjednoczonych 17 i 18 lipca. W pierwszym dniu złożyła wizytę w Waszyngtonie, gdzie w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych rozmawiała na temat rosnącej dynamiki wymiany handlowej pomiędzy Polską a USA.

„W ubiegłym roku mieliśmy niemal 30-procentowy wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych” – informowała później na spotkaniu z Polonią, które odbyło się tego samego dnia w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie. Minister Jadwiga Emilewicz stwierdziła także, że równie szybko rośnie import towarów z USA do naszego kraju, więc bilans nie jest niekorzystny dla amerykańskiej gospodarki, dzięki czemu nie musimy się obawiać żadnych restrykcji celnych, o których w ostatnim czasie mówił prezydent Donald Trump.

Zachęcała również Polonię do wspierania swoją wiedzą i doradztwem polskich eksporterów, którzy dzięki temu mogą czuć się na rynku amerykańskim swojsko i bardziej swobodnie. Podczas środowych spotkań politycznych w Waszyngtonie minister przedsiębiorczości i technologii poruszała również kwestie związane z wprowadzeniem Polski do ruchu bezwizowego.

„Jest to obszar, w którym bierzemy aktywny udział, żeby raz na zawsze i definitywnie tę sprawę zakończyć. Mówiłam o tym, że pierwsze dwa kwartały tego roku pokazują, że liczba odmów jest mniejsza w porównaniu do roku ubiegłego” – relacjonowała podczas spotkania w Konsulacie Generalnym.

Szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii podczas pierwszego dnia wizyty w USA gościła także na jednej z prestiżowych waszyngtońskich uczelni.

„Mamy nadzieję, że w tym wyjątkowym roku 100-lecia odzyskania naszej niepodległości zostaną powołane studia polskie na Uniwersytecie Georgetown” – zdradziła Jadwiga Emilewicz dodając, że jej zdaniem zaangażowani tam wybitni naukowcy swoimi nazwiskami przyciągną najlepszych studentów.

„To jest kolejny projekt, który nie wyobrażamy sobie, aby nie został zrealizowany przy państwa współpracy i wsparciu” – stwierdziła minister przedsiębiorczości i technologii wyrażając przy okazji nadzieję, że w przyszłości na tej uczelni będą się również kształcić dzieci lub wnukowie osób zebranych na spotkaniu w konsulacie. Tam właśnie Jadwiga Emilewicz wyjaśniała, jak ważną rolę odgrywa Polonia oraz jak bardzo jest ona doceniana i rozumiana w Polsce.

„To, że tak ogromna część państwa odniosła tutaj swój osobisty i życiowy sukces, jest doskonałym pretekstem do tego, żebyśmy korzystali z tego zasobu, jaki stanowicie dla państwa polskiego” – podkreślała minister dodając, że najwyższy czas, żeby zacieśnić współpracę pomiędzy Polską a Polonią, która jest najlepszym nośnikiem tzw. soft power, czyli budowania agentów wpływu, których nigdy żaden rząd nie będzie w stanie zrobić ani zrealizować.

„Budowanie mostów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską nabiera dzisiaj nowego znaczenia. Sytuacja od 1989 roku zmieniła się radykalnie. Gdy ja kończyłam szkołę podstawową, pierwszym naszym przyjacielem zagranicznym były Stany Zjednoczone – podkreśliła minister. – Dzisiaj w Polsce pokolenie, które kończy studia i wchodzi na rynek pracy, ma zdecydowanie więcej związków z państwami Unii Europejskiej niż ze Stanami Zjednoczonymi. Punkt referencyjny, siła ciężkości sympatii zdecydowanie się przesunęła” – stwierdziła Emilewicz dodając, że dla wielu Polaków mieszkających w kraju nie jest już oczywiste to, że Stany Zjednoczone są naszym partnerem strategicznym. Jej zdaniem duży wpływ ma na to edukacja polskich studentów na europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus.

Przedstawicielka polskiego rządu zwróciła także uwagę na bardzo szybko postępujące zmiany geopolityczne we współczesnym świecie.

„Budowa nowych fundamentów pod sojusze wymaga bardzo dużej aktywności oraz odpowiedzi na pytanie: gdzie my jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są nasze strategiczne cele i jakich instrumentów potrzebujemy do ich osiągnięcia oraz gdzie są nasi sojusznicy, a gdzie znajduje się potencjalne zagrożenie. I w określeniu tych celów nie powinniśmy się wahać, by korzystać z takiego zasobu, jakim jest polska diaspora, gdziekolwiek ona istnieje na świecie” – podkreślała minister, według której polonijna społeczność w Stanach Zjednoczonych ma swoją wyjątkową rolę i miejsce.

„Jeśli mówimy o tym, że Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem, to państwo nam muszą pomóc odpowiedzieć, czy i dlaczego partnerstwo to jest strategiczne i w jaki sposób powinno ono być realizowane, oczywiście obustronnie” – mówiła Jadwiga Emilewicz.

W drugiej części spotkania w Konsulacie Generalnym RP minister odpowiadała również na pytania przedstawicieli polonijnych biznesów i organizacji. Wspominała o obowiązującym od 2016 roku programie Start In Poland – mającym za zadanie przyciąganie do naszego kraju utalentowanych osób i naukowców oraz stwarzanie im odpowiednich warunków do rozwoju. Poinformowała również o nowym, wdrożonym w życie w tym roku, programie Poland Prize, mającym na celu przyciąganie do Polski zagranicznych start-upów oraz firm i spółek spoza Unii Europejskiej.

„Staramy się także wspierać wchodzenie polskich firm na rynki zagraniczne i temu służą przede wszystkim biura handlowe. Mamy je tutaj w Dolinie Krzemowej oraz Waszyngtonie, a w Nowym Jorku mamy plany, by było otwarte jeszcze w tym roku” – zapewniała szefowa Ministerstwa

Przedsiębiorczości i Technologii, wyrażając przy okazji nadzieję, że będą to platformy do spotkań i ułatwień w działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu polskie firmy będą miały lepszy dostęp do amerykańskich przetargów publicznych. Jadwiga Emilewicz mówiła także o różnych możliwościach wsparcia – również finansowego – jakie mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący projekty badawcze za granicą.

„Trzeba się jednak po nie wybrać do Polski” – podkreślała minister dodając, że dysponuje nimi zarówno Centrum Badań i Rozwoju, jak i Polski Fundusz Rozwoju. Opowiadała także o programie Scale Up, umożliwiającym bliższą współpracę między młodymi i innowacyjnymi firmami a dużymi przedsiębiorstwami, w tym spółkami skarbu państwa.

Minister przedsiębiorczości i technologii wspominała również o zmianach w biurokracji i ulgach w systemie podatkowym oraz specjalnych strefach ekonomicznych, objętych dodatkowym wsparciem dla inwestorów. Podkreśliła, że w międzynarodowym rankingu Polska znajduje się na 5. miejscu wśród najchętniej wybieranych państw przez inwestorów do lokowania inwestycji typu greenfield.

Z kolei w drugim dniu wizyty w Stanach Zjednoczonych, w środę, 17 lipca, minister Jadwiga Emilewicz wzięła udział w debacie na forum ONZ, gdzie zaprezentowała raport na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce.

***

Rozmowę z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz zamieścimy w jednym z najbliższych wydań „Nowego Dziennika”.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA