“Dotyk Katynia” wkrótce w USA

12

Paweł Kurtyka, przewodniczący Fundacji imienia Janusza Kurtyki, a także syn byłego szefa IPN, jest zdania, że w Polsce wiele mówi się o Katyniu, ale poza granicami kraju ta wiedza jest niewielka. Historię tego mordu ma przybliżyć w Stanach Zjednoczonych książka "Dotyk Katynia" Tadeusza Wolszy. Publikacja została nagrodzona przez fundację.

Paweł Kurtyka podkreślił, że ostatni konflikt wokół Pomnika Katyńskiego w Jersey City to dowód na to, że o historii trzeba mówić za granicą. Zwracał uwagę, że burmistrz tego miasta – Steven Fulop początkowo przekonywał, że Katyń dotyczył jedynie Polaków i zmienił zdanie dopiero wtedy, gdy zostało przywołane ilu polskich Żydów tam zginęło i w jaki sposób. – Nawet jeśli gremia naukowe czy specjalistyczne znają sprawę Katynia, to na pewno nie zna jej opinia publiczna za granicą – zwracał uwagę Paweł Kurtyka.

Fundacja imienia Janusza Kurtyki powstała w 2015 roku. Jej celem jest promocja polskiej historii poza granicami kraju. Nagroda imienia Janusza Kurtyki jest przyznawana jednej z trzydziestu zgłoszonych pozycji. Zwycięska książka jest tłumaczona i wydawana poza granicami Polski.

Książka „Dotyk Katynia” opisuje losy Polaków, którzy wizytowali Katyń po odkryciu grobów polskich oficerów przez Niemców To będzie drugie wydanie książki. Wcześniej, w małym nakładzie, była opublikowana w Polsce pod innym tytułem.

Autor: PC