Dyskusja o polskim eksporcie

116
PREZYDENT.PL

„Wsparcie polskich przedsiębiorców w eksporcie „- pod takim hasłem w Belwederze odbyła się konferencja, w której udział wzięli eksperci i przedsiębiorcy z całego kraju. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski mówił m.in o dużym wzroście polskiego eksportu do USA.

Konferencja rozpoczęła cykl spotkań mających na celu wzrost i promocję polskiego eksportu. Konferencja została zorganizowana przez, powołaną kilka miesięcy temu przy prezydencie, Radę do Spraw Przedsiębiorczości i Krajową Izbę Gospodarczą. Minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski mówił, że gospodarka się rozwija i to w dużej mierze dzięki eksportowi. Mówił, że polski eksport rośnie zarówno w stosunku do naszych partnerów, z którymi wymiana gospodarcza jest największa, takimi jak Niemcy czy z innymi krajami Unii, jak i państwami pozaunijnymi. Podkreślił, że odnotowaliśmy bardzo duży wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej i członek Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Arendarski zwrócił uwagę, że w 2004 roku Produkt Krajowy Brutto wyniósł 204 miliardy euro, teraz jest to 496 miliardów. „Nasza gospodarka jest silniejsza i produkuje więcej” – podkreślał. 

Prezes KIG zaznaczył, że obecnie produkujemy więcej na rynki zewnętrzne niż na kraj, co oznacza, że weszliśmy do ligi tych państw, które opierają swój rozwój na eksporcie. Mówił, że otwartości gospodarki na rynkach międzynarodowych świadczy wskaźnik dotyczący poziomu eksportu wobec PKB. Piętnaście lat temu wynosił, jeśli chodzi o eksport towarowy, 29 procent, dziś – 44 procent. Jeśli uwzględnimy usługi, to odpowiednio 34 procent i 56 procent. 

Wśród największych dla polskich eksporterów wyzwań Andrzej Arendarski wymienił poszukiwanie rynków, szczególnie w tych krajach, z którymi mamy deficyt i pracę nad marką „Polska”. Tłumaczył, że na markę „Polska” składają się jakość produkcji, dobre środowisko dla przedsiębiorców, w tym także dla inwestorów zagranicznych, dobra kondycja kultury i nauki polskiej.

Rada do spraw Przedsiębiorczości to gremium konsultacyjno-doradcze. Została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w maju tego roku.