Fatalne sondaże prezydenta i parlamentu

7

68 proc. badanych - o 3 punkty proc. więcej niż przed miesiącem - źle ocenia prezydenta. Lech Kaczyński ma 23 proc. zwolenników, a 9 proc. badanych nie ma zdania na jego temat.


FOTO: PAP

Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma Lech Kaczyński będzie mał małe szanse w walce o drugą kadencję

8 proc. badanych – o 3 punkty proc. więcej niż przed miesiącem – źle ocenia prezydenta. Lech Kaczyński ma 23 proc. zwolenników, a 9 proc. badanych nie ma zdania na jego temat.

Obecne oceny L.Kaczyńskiego są najgorsze od początku jego kadencji – podkreśla CBOS.
Równie złe są oceny pracy Sejmu. Krytyczną opinię o pracy posłów ma 72 proc. badanych; jedynie 16 proc. (spadek o 3 punkty proc.) postrzega ją pozytywnie. Notowania Senatu także nie są najlepsze: opinii pozytywnych jest 22 proc., natomiast negatywnych – 55 proc.
Oceny działalności Sejmu i Senatu są także najgorsze od początku kadencji – zaznacza CBOS. W kwietniu na liście ocenianych przez CBOS instytucji umieszczono także IPN, o którym w ostatnim sporo w mediach się mówiło,  zczególnie za sprawą publikacji i wypowiedzi pracowników Instytutu na temat b.prezydenta Lecha Wałęsy.
Jak podkreśla CBOS, w ciągu ostatniego miesiąca oceny  ziałalności IPN bardzo się pogorszyły: o ile jeszcze w marcu  najliczniejsze były opinie pozytywne, o tyle w kwietniu przeważają negatywne. Obecnie IPN uzyskuje 28 proc. ocen dobrych (spadek o 14  punktów procentowych) i 44 proc. – złych (wzrost o 14 punktów).
W atmosferze niepewności, jaką wywołuje światowy kryzys  gospodarczy, opinie o Narodowym Banku Polskim są mało stabilne. W  marcu CBOS zanotował znaczącą poprawę ocen, w kwietniu – równie  znaczące pogorszenie. Niemniej jednak oceny NBP pozostają dobre –  jego działalność aprobuje 40 proc. ankietowanych (od marca spadek  o 13 punktów procentowych), natomiast 29 proc. (wzrost o 11  punktów proc.) wyraża opinie krytyczne. CBOS przeprowadził badania w dniach 2-4 kwietnia na 1094-osobowej  grupie dorosłych mieszkańców Polski.

TB (PAP)

Autor: