Funkcjonariusz FBI odznaczony za odzyskanie polskich dzieł

6

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odznaczył osoby zasłużone dla restytucji i odnajdywania dzieł sztuki utraconych w czasie II wojny światowej. Ordery otrzymało trzech policjantów, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz FBI i historyk sztuki.

Piotr Gliński dziękując tym osobom podkreślał, że proces restytucji i odnajdywania dzieł sztuki jest niezwykle trudny. Mówił, że „samo odszukanie działa sztuki, które znajduje się na liście dzieł utraconych to nie wszystko”. Od momentu zidentyfikowania obiektu trzeba przeprowadzić cały proces restytucji – wyjaśniał profesor Gliński – który jest bardzo trudny legislacyjnie i prawnie.
Minister kultury mówił, że odzyskiwanie dzieł sztuki nie byłoby możliwe bez współpracy wielu służb, a także współpracy międzynarodowej między innymi ze służbami Stanów Zjednoczonych.
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Wayne Jones dziękował za wróżenie jednego z funkcjonariusz FBI. „Bardzo się cieszymy, że minister kultury wyróżnił naszego zastępcę attache prawnego, który był bardzo oddany misji przywracania polskich dzieł sztuki prawowitym właścicielom w Polsce, dzieł, które znalazły się w Stanach Zjednoczonych”. Jay – podkreślał ambasador – walnie przyczynił się do odzyskania dwóch obrazów: „Miasteczka z ruinami zamku”, a także „Portretu damy” i oba te dzieła zostały odzyskane dzięki jego ogromnemu wkładowi czasu i koordynacji między różnymi instytucjami w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk mówił, że wyróżnienie polskich policjantów jest ważnym docenieniem ich wysiłków na rzecz odzyskiwania utraconych dzieł sztuki. Odzyskiwanie dzieł sztuki, podkreślał szef policji, to efekt ciężkiej, wielomiesięcznej a czasem wieloletniej drobiazgowej pracy polskich policjantów, jest to też dowód na „wielki profesjonalizm polskiej policji”.

Zastępca komendanta stołecznego policji do spraw kryminalnych Krzysztof Smela podkreślał, że dzięki współpracy policji z ministerstwem kultury w latach 2016-18 udało się odzyskać wiele wybitnych dzieł sztuki. Wśród odzyskanych dzieł policjant wymienił obrazy: „Patrol polski” Maksymiliana Gierymskiego, „Koń z arabską głową” Jana Matejki, czy płótno Wojciecha Kossaka „Józef Piłsudski na kasztance”.

Według szacunków, w czasie II wojny światowej Polska utraciła około pół miliona cennych obiektów sztuki. W bazie strat wojennych ministerstwa kultury znajduje się zidentyfikowanych 63 tysiące obiektów utraconych i osiem tysięcy dzieł sztuki skradzionych po II wojnie światowej.

Autor: PC