Konferencja poświęcona polskiej historii

130
Organizatorzy oraz paneliści Eastern European Student History Conference (od lewej): dr Iwona Korga, Paulina Wojciechowska, Jeremy Wong, prof. Jacek Czarnecki, Piotr Puchalski, Matthew Ziarnik oraz Aleksandra Korga / WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Brooklyński Kingsborough Community College (CUNY) stał się gospodarzem pierwszej edycji Eastern European Student History Conference. Podczas spotkania naukowego zostały wygłoszone referaty związane z polską historią oraz odbyła się dyskusja dotycząca poruszanych tematów, które oscylowały wokół 100-lecia odzyskania niepodległości naszego kraju oraz dróg dojścia do wolności po 123 latach niewoli.

Konferencja została zorganizowana przez Kingsborough Community College (CUNY) we współpracy z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce i odbyła się w piątek, 29 marca. Jej pomysłodawcą był prof. Jacek Czarnecki, wykładowca z tej uczelni na Wydziale Historii, Filozofii i Nauk Politycznych i zarazem członek Instytutu Józefa Piłsudskiego. W naukowym spotkaniu, mającym upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, wzięli udział studenci z różnych amerykańskich uniwersytetów zajmujący się tematami związanymi z historią naszego kraju. Prócz młodych naukowców – studentów i doktorantów – przemówienie wygłosił konsul generalny Maciej Golubiewski, będący gościem specjalnym konferencji.

PREZENTACJE I REFERATY
Pierwszą edycję Eastern European Student History Conference otworzył prof. Jacek Czarnecki. Podczas swojego wystąpienia przedstawił gości oraz główne założenia spotkania naukowo-historycznego, którego był pomysłodawcą.

“Dzisiejsza konferencja jest platformą, która daje młodym naukowcom możliwość publicznego zaprezentowania ich pracy oraz otrzymania uznania za trud, jaki w nią włożyli” – wyjaśniał prof. Jacek Czarnecki dodając, że jest to również możliwość zdobycia przez prelegentów doświadczenia w publicznych wystąpieniach oraz budowania swojego resume.

Kolejnym mówcą był konsul generalny Maciej Golubiewski, który wygłosił główne przemówienie otwierające konferencję. W referacie pt. “Polska w XX wieku” wspominał o odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli i okresie rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Mówił o drugiej wojnie światowej, podczas której Polska straciła ok. 6 mln ludzi, w tym 3 mln obywateli żydowskiego pochodzenia, oraz o okresie zniewolenia komunistycznego. Podkreślał, że XX wiek był dla Polski bardzo trudnym i krwawym okresem walki o ojczyznę. Znaczył również, że obecnie, w XXI wieku, Polska dzięki niepodległości, wolności i demokracji rozwija się coraz lepiej i rośnie jej znaczenie zarówno gospodarcze, jak i ekonomiczne.

Dalsza część konferencji podzielona była na dwa panele, podczas których wybrane tematy dotyczące polskiej historii prezentowali młodzi naukowcy – studenci i doktoranci – z różnych uniwersytetów. Koordynatorem pierwszej części był prof. Jacek Czarnecki, natomiast drugą prowadziła dr Iwona Korga. Po zakończeniu każdego panelu publiczność miała okazję zadać dodatkowe pytania prelegentom oraz wziąć udział w dyskusji.

Uczestnicy pierwszego panelu (od lewej): prof. Jacek Czarnecki, Piotr Puchalski, Matthew Ziarnik / WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W części pierwszej zostały zaprezentowane referaty, które przygotowali: Marcin Nagórski, doktor nauk prawnych w Hunter College (CUNY) i absolwent Brooklyn Law School, Piotr Puchalski, doktorant z University of Wisconsin-Madison, oraz Matthew Ziarnik, student z Villanova University w Pensylwanii. Tematy, które omawiali, dotyczyły m.in.: sytuacji Polski podczas pierwszej wojny światowej oraz w okresie międzywojennym, dyplomacji kolonialnej płk. Józefa Becka oraz porównania polskiej imigracji z XX i XXI wieku. W związku z tym, że pierwszy prelegent – Marcin Nagórski – ze względu na konieczność pojawienia się na rozprawie sądowej jako adwokat, nie mógł uczestniczyć w konferencji, to jego opracowanie odczytał prof. Jacek Czarnecki.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel, którego moderatorem była dr Iwona Korga. W tej części konferencji referaty wygłosili: Jeremy Wong, absolwent Kingsborough Community College (CUNY) i zarazem student John Jay College of Criminal Justice (CUNY), Paulina Wojciechowska, doktorantka z Seton Hall University, oraz Aleksandra Korga z Academy of American Studies. Tematy, które omówili, dotyczyły okresu związanego z Księstwem Warszawskim, Królestwem Polskim, a także wpływu działalności Solidarności na politykę amerykańską oraz relacji tego ruchu społecznego z ówczesnym amerykańskim prezydentem Ronaldem Reaganen. Omówiono również działalność oraz misję Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, z siedzibą na Greenpoincie. O jego zbiorach oraz programach mówiła wolontariuszka Aleksandra Korga, która swój referat zilustrowała bogatym zestawem zdjęć obrazujących zasoby archiwalne i muzealne Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy drugiego panelu (od lewej): dr Iwona Korga, Paulina Wojciechowska, Aleksandra Korga  i Jeremy Wong / WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Polska w XX wieku” wspominał o odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli i okresie rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Mówił o drugiej wojnie światowej, podczas której Polska straciła ok. 6 mln ludzi, w tym 3 mln obywateli żydowskiego pochodzenia, oraz o okresie zniewolenia komunistycznego. Podkreślał, że XX wiek był dla Polski bardzo trudnym i krwawym okresem walki o ojczyznę. Znaczył również, że obecnie, w XXI wieku, Polska dzięki niepodległości, wolności i demokracji rozwija się coraz lepiej i rośnie jej znaczenie zarówno gospodarcze, jak i ekonomiczne.

Dalsza część konferencji podzielona była na dwa panele, podczas których wybrane tematy dotyczące polskiej historii prezentowali młodzi naukowcy – studenci i doktoranci – z różnych uniwersytetów. Koordynatorem pierwszej części był prof. Jacek Czarnecki, natomiast drugą prowadziła dr Iwona Korga. Po zakończeniu każdego panelu publiczność miała okazję zadać dodatkowe pytania prelegentom oraz wziąć udział w dyskusji. W części pierwszej zostały zaprezentowane referaty, które przygotowali: Marcin Nagórski, doktor nauk prawnych w Hunter College (CUNY) i absolwent Brooklyn Law School, Piotr Puchalski, doktorant z University of Wisconsin-Madison, oraz Matthew Ziarnik, student z Villanova University w Pensylwanii. Tematy, które omawiali, dotyczyły m.in.: sytuacji Polski podczas pierwszej wojny światowej oraz w okresie międzywojennym, dyplomacji kolonialnej płk. Józefa Becka oraz porównania polskiej imigracji z XX i XXI wieku. W związku z tym, że pierwszy prelegent – Marcin Nagórski – ze względu na konieczność pojawienia się na rozprawie sądowej jako adwokat, nie mógł uczestniczyć w konferencji, to jego opracowanie odczytał prof. Jacek Czarnecki.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi panel, którego moderatorem była dr Iwona Korga. W tej części konferencji referaty wygłosili: Jeremy Wong, absolwent Kingsborough Community College (CUNY) i zarazem student John Jay College of Criminal Justice (CUNY), Paulina Wojciechowska, doktorantka z Seton Hall University, oraz Aleksandra Korga z Academy of American Studies. Tematy, które omówili, dotyczyły okresu związanego z Księstwem Warszawskim, Królestwem Polskim, a także wpływu działalności Solidarności na politykę amerykańską oraz relacji tego ruchu społecznego z ówczesnym amerykańskim prezydentem Ronaldem Reaganen. Omówiono również działalność oraz misję Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, z siedzibą na Greenpoincie. O jego zbiorach oraz programach mówiła wolontariuszka Aleksandra Korga, która swój referat zilustrowała bogatym zestawem zdjęć obrazujących zasoby archiwalne i muzealne Instytutu Józefa Piłsudskiego.

OPINIE
Eastern European Student History Conference była pierwszym tego typu spotkaniem zorganizowanym w Kingsborough Community College (CUNY), ale już wiadomo, że na pewno w przyszłości obędą się jej kolejne edycje. Prócz walorów edukacyjnych i promocyjnych – jeżeli chodzi o Polskę – posłużyła ona także jako ważne miejsce wymiany myśli i opinii, sposobów prowadzenia badań historycznych oraz nawiązania nowych kontaktów naukowych zarówno wśród kadry profesorskiej jak i studencko-doktoranckiej. Z jej przebiegu zadowoleni byli i organizatorzy, i uczestnicy.

“Bardzo ważnym elementem budowania dobrego wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych jest mobilizowanie Polonii do oddziaływania na publikę amerykańską przez organizowanie inicjatyw angielskojęzycznych – stwierdził konsul Maciej Golubiewski. – Taką cenną inicjatywą jest konferencja historyczna zorganizowana przez prof. Jacka Czarneckiego w Kingsborough Community College. Cieszę się, że podobnych inicjatyw pojawia się coraz więcej. Docenia to Polonia późniejszych generacji, która nie mówi już w języku ojczystym, ale pragnie pomagać w krzewieniu polskiej kultury i wiedzy o Polsce w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że spośród 10-12-milionowej Polonii w USA zdecydowana mniejszość mówi po polsku, a ta proporcja z czasem będzie się zwiększać” – zaznaczył konsul generalny, zachęcając jednocześnie wszystkie organizacje i działaczy polonijnych do organizowania podobnych inicjatyw. “Obudźmy wspólnie ducha polskości wśród Amerykanów polskiego pochodzenia” – dodał na zakończenie konsul Golubiewski.

Zadowolona była również prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, będącego współorganizatorem naukowego spotkania.

“Było to bardzo ciekawe i nowatorskie przedsięwzięcie, podczas którego sześciu prelegentów miało okazję zaprezentować swoje referaty. Wiem z doświadczenia, że nie jest łatwo znaleźć takie osoby, które w amerykańskim świecie akademickim zajmują się historią Polski, ponieważ jest ona bardzo trudna i skomplikowana – podkreśliła dr Iwona Korga dodając, że to pokazuje potrzebę wspierania i rozwijania tej tematyki. – Cieszę się, że udało się zorganizować tę konferencję, oraz że poruszane tematy były bardzo zróżnicowane, począwszy od okresu wojen napoleońskich i Księstwa Warszawskiego, poprzez Królestwo Polskie, aż po okres Solidarności” – wyliczała szefowa Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Zaznaczyła również, że jej zdaniem w kolejnych latach należy poszerzyć omawianą tematykę o inne kraje środkowoeuropejskie oraz ich powiązania ze Stanami Zjednoczonymi. Podobnego zdania był także pomysłodawca konferencji.

“W przyszłym roku, podczas jej drugiej edycji, chciałbym trochę rozszerzyć tematy. W tym roku dominowała Polska, ponieważ mieliśmy niedawno stulecie odzyskania niepodległości. Za rok być może pojawi się temat Unii Europejskiej oraz coś na temat tego, jaką rolę odgrywa w niej Polska lub też np. Czechy. Ciekawymi tematami są również sprawy dotyczące imigracji, a także relacji z Rosją i NATO” – wyliczał prof. Czarnecki zapewniając, że zrobi wszystko, żeby na kolejnej konferencji było jeszcze więcej wygłoszonych referatów oraz publiczności, zwłaszcza amerykańskiej.