Liceum Polonijne w Warszawie

65

Historia, jaką chcę opowiedzieć – szczególnie Polakom pozostającym poza krajem – dotyczy losów polskich rodzin na Wschodzie. Mieszkając często w znacznym oddaleniu od macierzy, utrzymują oni ogromnym wysiłkiem swą polskość.


Na początku lat 90. XX wieku Kościół na Wschodzie odzyskiwał możliwość działalności, skupiając młodzież i dzieci chętne do nauki języka polskiego. Wiele z takich miejsc stało się przyczynkiem dla budowania na nowo wiary, a wraz z nią odradzała się nadzieja na pełniejszy kontakt z ojczyzną. Dla naszych rodaków był to moment szczególny – samookreślenia się i podjęcia decyzji, kim chcą być. Umiejętność łączenia tradycji z realiami postsowieckiego systemu okazywała się warunkiem przeżycia. Polska rodzina na Wschodzie przetrwała w wyznaniu wiary i poszanowaniu polskiej kultury.


KRESOWA RODZINA
Do takich miejsc trafiła Ewa Petrykiewicz, która odkryła własną kresową historię. Poznając losy swojej rodziny, pochodzącej spod Tarnopola, podjęła decyzję o konieczności pomocy pozostającym na Wschodzie młodym Polakom. Zrozumienie losów repatriantów ukształtowało życie zawodowe pani Ewy. Częste wyjazdy na wschodnie tereny Rosji i działalność dokumentacyjna, jaką prowadziła, pozwoliły jej nawiązać wiele kontaktów z Polakami. W swojej pracy nauczyciela i działacza Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców ukierunkowała się na edukację pomostową dla młodzieży polskiego pochodzenia.

W 2003 roku, z jej inspiracji, w Warszawie powstała szczególna szkoła – pierwsze i jedyne jak do tej pory Liceum Polonijne działające w Polsce. Dziś, dzięki idei pracy u podstaw, wzrasta tam młodzież. Szczególnie utalentowana, pochodząca z polskich rodzin zamieszkałych na terenach dawnego Związku Sowieckiego. Młodzi Polacy, dzięki wsparciu wielu ludzi, mają szansę przyjechać do kraju. W Liceum Polonijnym zdobywają wykształcenie. Budują relacje więzi z rówieśnikami i światem.
Kolegium Świętego Stanisława Kostki, zwane Liceum Polonijnym, jest szkołą niepubliczną. Uczniowie kontynuują w niej bogate przedwojenne tradycje, nauczyciele zaś stanowią dla nich także wsparcie zastępując czasem rodzinę.

W TROSCE O MŁODE TALENTY
Ponad 70 uczniów rozwija swoje umiejętności, odkrywa w przyjaznej atmosferze talenty, uzyskując szansę na nowe życie w Polsce. Odległy Kazachstan, Rosja, Mołdawia, Kirgizja, Uzbekistan, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Turkmenistan – to kraje, z których pochodzą uczniowie Liceum Polonijnego. Uczniowie – rekomendowani przez swoje parafie, polskiego księdza, działaczy oraz organizacje polskie – przyjeżdżają do Polski świadomi wyboru; tutaj starają się realizować w bliskim związku z polską kulturą i językiem. Odnajdują się w kraju swoich przodków, czynnie też działają na rzecz polskiej przyszłości. Wnoszą swój wkład do kultury – bo często są to to młodzi poeci i liderzy w swych środowiskach. To przyszli naukowcy, architekci i lekarze. Kadra nauczycielska, która się nimi opiekuje, z pewnością przekaże im nie tylko wiedzę, ale i szczególne umiłowanie Polski.


Z POTRZEBY SERCA
Szkoła powstała z potrzeby serca katolickich nauczycieli. Spełnia ogromnie istotną rolę w budowaniu łączności z polskimi rodzinami ze Wschodu. Polacy na Wschodzie czekają na zrozumienie ich tęsknoty za krajem. Dziś kwitną w parku wilanowskim kasztany i kolejni maturzyści przygryzają usta w skupieniu rozwiązując testy. Zadania na teraz i dalszą przyszłość… Maturzyści Liceum Polonijnego, rocznik 2013, witajcie w domu!
Szkołę można odwiedzić za pośrednictwem strony internetowej, włączając się w akcję “Witajcie w domu!”. Polskie dzieci ze Wschodu razem z nami budują współczesną tożsamość Polski, z nami kształtują obraz narodu polskiego w świecie. Pokażmy im i sobie nawzajem, co znaczy być jednością. Może więc warto powiedzieć im wszystkim: “Witajcie w domu, tu jest wasze miejsce wśród nas!”.

W trakcie mojej wizyty w szkole okazało się, że uczniowie od lipca pozostaną bez miejsca, w którym mogliby kontynuować naukę. Dziś już wiadomo, że bez pomocy darczyńców i sponsorów nie uda się zrealizować remontu nowego budynku, który szkoła pozyskała od sióstr franciszkanek w Warszawie. Można pomóc szkole i uczniom. Można wykupić specjalne cegiełki, można ustanowić stypendium dla poszczególnego ucznia lub dokonać wpłaty na konto działającej przy szkole Fundacji Dla Polonii – darowizna na remont szkoły dla młodzieży ze Wschodu 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860.

Osoby zainteresowane pomocą dla Liceum Ogólnokształcącego św. Stanisława Kostki mogą wspomóc szkołę darowiznami oraz wyżywieniem. Dokładne dane pod adresem: www.witajciewdomu.blogspot.com.
Wywiad z dyrektor szkoły Ewą Petrykiewicz znajduje się w Programie Pomost http://www.radiownet.pl/publikacje/witajcie-w-domu.

Autor: ZOFIA WOJCIECHOWSKA