Lotniskowy plan dla Polski

0
4

Czy na terenie planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przewidziane stanowisko kontroli wstępnej tzw. precrealance dla osób podróżujących z Europy do USA?

Na terenie CPK przewidywane jest stanowisko „precrealance”, które stanowiłoby atut nowo budowanego portu i zwiększało jego atrakcyjność dla podróżujących. Podczas dotychczasowych spotkań kwestia uwzględnienia takiego rozwiązania w ramach lotniska centralnego spotyka się z pozytywnym odbiorem. Oficjalne rozmowy w tej kwestii prowadzone będą równolegle z pracami nad studium wykonalności CPK.

Amerykańscy Polonusi odwiedzają Polskę nawet kilka razy w roku, a większość z nich nie pochodzi z Warszawy. Czy dzięki powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego będą mieli ułatwione dostanie się do swoich domów, np. w Białymstoku, Rzeszowie czy na terenie woj. małopolskiego?

Budowa CPK zwiększy możliwość oferowania połączeń lotniczych Polska – USA przez PLL LOT. CPK zakłada także przygotowanie efektywnego systemu transportu kolejowego, umożliwiającego dojazd z większości regionów Polski do CPK w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny, a docelowo 2 godziny. CPK zapewni bezpośredni dostęp kolejowy do 120 miast zamieszkanych przez łącznie 13 mln mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy Polski będą w zasięgu stacji kolejowej w odległości nie większej niż 30 km od miejsca zamieszkania. Dla Polonusów amerykańskich oznacza to większą ofertę bezprzesiadkowych lotów do USA z Polski, a także krótszy czas podróży. Tam, gdzie będzie to rentowne, utrzymane zostaną również bezpośrednie połączenia z USA z portów regionalnych, tak jak jest to obecnie.

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim obecność linii lotniczych i możliwie jak największa liczba połączeń. Czy pracujecie już państwo nad tym z LOT-em, a może także z innymi liniami lotniczymi?

Połączenia Polska – USA są rentowne i pozostajemy w stałym kontakcie z LOT-em. Jeżeli na CPK zostanie wprowadzona procedura „precrealance”, będzie to wyraźny atut dla linii lotniczych operujących na kierunkach Europa – USA. Nie zmienia to jednak faktu, że współpraca z przewoźnikami lotniczymi znajduje się w gestii zarządzającego danym portem lotniczym, a obecnie zbyt wczesne byłoby podejmowanie rozmów z przewoźnikami.

Jaka jest przyszłość regionalnych portów lotniczych już po tym, gdy port centralny zostanie uruchomiony?

Istniejące lotniska regionalne pozostaną bazami dla przewoźników oferujących przeloty „point to point”, w tym linii nisko kosztowych, a także przewoźników sieciowych, dowożących pasażerów do głównych węzłów. Powstanie CPK jako lotniska dla przewoźników sieciowych nie jest zagrożeniem dla większości z tych lotnisk, a w niektórych przypadkach może prowadzić do zwiększenia ruchu lotniczego na skutek uruchomienia wewnątrzkrajowych połączeń lotniczych czy oferowania połączeń bezpośrednich.

Czy po wybudowaniu CPK pożegnamy się z Okęciem?

Przyszłość lotniska Chopina zależna jest od ekspertyzy dotyczącej jego dalszego funkcjonowania. Należy pamiętać, że obecnie to lotnisko nie ma możliwości dalszego rozwoju, przede wszystkim ze względu na ograniczenia środowiskowe. Niemniej jednak to, czy i w jakiej formie lotnisko Chopina będzie funkcjonowało po uruchomieniu CPK, a więc po 2027 roku, zależne jest od wyników dalszych analiz.

Kiedy zostanie wbita pierwsza łopata pod nowy port i kiedy zostanie on oddany do użytku?

Zgodnie z planami budowa CPK rozpocznie się po uzyskaniu decyzji środowiskowych dotyczących jego ostatecznej lokalizacji, a także po procesie pozyskiwania gruntów. Do końca 2019 roku mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być projektowany i budowany przez kolejnych 8 lat.

Autor: Przemek Cebula