MSZ udostępnia dokumenty z wystąpienia Wilsona

0
6

8 stycznia 1918 roku prezydent Woodrow Wilson w orędziu do Kongresu zaprezentował program pokojowy, określający zasady ustanowienia trwałego i sprawiedliwego ładu światowego po zwycięstwie aliantów w I wojnie światowej.

Przedstawiony program przeszedł do historii pod nazwą 14 punktów Wilsona i stał się podstawą rozejmu, podpisanego 11 listopada 1918 roku w Compiègne (czyt. Kąpień) pod Paryżem. Ustanawiał on nowe zasady w stosunkach międzynarodowych. Zakładał między innymi utworzenie Ligi Narodów jako instytucji, której celem było zapewnienie trwałego pokoju i międzynarodowej współpracy. Z polskiego punktu widzenia najistotniejsze znaczenie miał punkt 13. prezydenta Wilsona, który przewidywał utworzenie niepodległego państwa polskiego ze swobodnym dostępem do morza.

Historyczne fotografie, dotyczące 14 punktów Wilsona, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Autor: PC