Naczelny Rabin Polski w obronie Polaków

0
4

W ten sposób Michael Schudrich i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich odnieśli się do słów szefa izraelskiej dyplomacji, ministra Izraela Kaca, który cytując byłego premiera Izraela – Icchaka Szamira, mówił o „wyssanym z mlekiem matki” antysemityzmie Polaków.  

Zdaniem autorów oświadczenia, słowa, które przytoczył szef izraelskiego MSZ „były niesprawiedliwe już wtedy, gdy zostały wypowiedziane po raz pierwszy, w 1989 roku, w czasie, gdy stosunki polsko-izraelskie dopiero zaczęto odbudowywać, po długiej nocy komunizmu”. „Te słowa są jeszcze bardziej przykre dziś, w 30 lat później, gdy po obu stronach uczyniono już tak wiele dla wzajemnego zrozumienia naszych bardzo trudnych, lecz wspólnych dziejów” – napisali w oświadczeniu. 

Przypomnieli w nim także o faktach historycznych – zarówno o przypadkach uczestnictwa Polaków w – jak ujęto – „niemieckim mordowaniu Żydów”, jak i o ratowaniu i pomocy udzielonej Żydom. Przypomniano, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a także o tym, że okupowana Polska nie utworzyła w czasie II wojny reżimu, który współpracował z III Rzeszą Niemiecką. 

„Stawianie zarzutu antysemityzmu wszystkim Polakom, również tych Sprawiedliwych znieważa; znieważa też tych wszystkich, którzy chcą dziś w Sprawiedliwych widzieć prawdziwą reprezentację polskiego społeczeństwa. I znieważa też nas, polskich Żydów, którzy jesteśmy tego społeczeństwa częścią” – napisali Naczelny Rabin Polski i Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.  
 

Autor: AS, (IAR)