Najważniejsze wydarzenia 2018 – Polska w ONZ

0
1

Rok temu Polska została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tym gronie polski dyplomata będzie zasiadał do końca przyszłego, 2019 roku. Warszawa reprezentuje w Radzie Bezpieczeństwa kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

W styczniu, w czasie uroczystości z okazji przewodnictwa Kazachstanu w Radzie prezydent Andrzej Duda apelował w Nowym Jorku o przestrzeganie prawa międzynarodowego. Sprawa ta jest mottem polskiej obecności w Radzie. “Nie tylko agresja, ale także każda próba zbudowania agresywnych zdolności, powinna być traktowana jako pogwałcenie międzynarodowych norm, bo takie zachowanie prowadzi do erozji szlachetnej idei pokojowego współistnienia państw” – mówił prezydent.

Andrzej Duda był także w ONZ w maju, w czasie, gdy Polska przewodniczyła pracom Rady. Także wówczas mówił o roli prawa międzynarodowego, a w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku podkreślał, że członkostwo Polski w Radzie jest dla Warszawy bardzo ważne. “Mamy dzisiaj za naszą granicą konflikt zbrojny na Ukrainie, mamy naruszanie granic w Europie, bardzo blisko naszego państwa i nikomu chyba nie trzeba dzisiaj tłumaczyć, że dbałość o pokój i bezpieczeństwo jest kwestią fundamentalną” – podkreślał.

Polska jest jednym z 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. W przyszłym roku polskie przewodnictwo w pracach tego grona wypadnie w sierpniu.
Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o najważniejszych sprawach związanych z pokojem na świecie i w praktyce może nakładać sankcje na państwa członkowskie. Większość działań ma jednak niewielki wpływ na losy świata.

Autor: AS, (IAR)