Nasi studenci pochodzą z różnych krajów świata

0
12

Panie profesorze, nie jest tajemnicą, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu należy do najpopularniejszych polskich uczelni w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć parę słów na temat waszego programu dla studentów anglojęzycznych.
Poznański Uniwersytet Medyczny był pierwszą uczelnią w Polsce, która rozpoczęła kształcenie w języku angielskim. Wyprzedziliśmy nawet o jeden rok Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W tym roku obchodzimy 25-lecie tego programu. Wprowadzając go w życie rozpoczynaliśmy edukację od kilkuosobowej grupy studentów amerykańskich, ale od około 15 lat ich liczba zaczęła się systematycznie powiększać. W ciągu całego ćwierćwiecza wykształciło się u nas bardzo dużo studentów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mamy ponad 600 absolwentów i nawet zastanawialiśmy się, czy z myślą o nich nie zorganizować Balu Absolwentów tutaj, w Nowym Jorku. Podjęliśmy rozmowy z Fundacją Kościuszkowską, która wyraziła wstępną chęć pomocy przy organizacji tego spotkania. Mam też nadzieję na współpracę z polskimi lekarzami, z polonijnym środowiskiem oraz z fundacjami działającymi tutaj, na miejscu, które również mogą nas wesprzeć organizacyjnie.

Jak zatem wygląda i czy w ogóle istnieje współpraca pomiędzy Poznańskim Uniwersytetem Medycznym a jego absolwentami?
W miarę zwiększania się liczby absolwentów studiów anglojęzycznych nasza uczelnia powołała w 2009 roku Stowarzyszenie Absolwentów (Alumni Association). Najistotniejszymi celami tej organizacji jest utrzymywanie łączności między absolwentami pracującymi w różnych częściach naszego globu oraz kultywowanie tradycji dobrego imienia Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na świecie. W tym celu stowarzyszenie monitoruje losy absolwentów, a także wydaje „Alumni Newsletter” z aktualnościami z życia uczelni. W tej chwili jest ponad 800 studentów kształcących się w Polsce na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym, a więc jest to bardzo duża grupa osób. Pochodzą oni z różnych krajów świata. W sumie w języku angielskim kształcą się u nas studenci z prawie 40 krajów.

A jaki odsetek wśród nich stanowią studenci ze Stanów Zjednoczonych?
Jest ich około 40-45 procent.

Co, pana zdaniem, wpływa na to, że te osoby decydują się na studia w Polsce, a dokładniej mówiąc na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym?
Przede wszystkim wysoki poziom nauczania. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego prowadzi kształcenie w języku angielskim wykorzystując w ramach kontroli kształcenia standaryzowane egzaminy medyczne, w tym egzaminy NBME (National Board of Medical Examiners). Brak zaliczenia z przedmiotów nauk podstawowych uniemożliwia rozpoczęcie zajęć z nauk klinicznych. Aby wspomóc studentów medycyny w ugruntowaniu wiedzy, a także ułatwić im spełnienie wymogów amerykańskich licencji medycznych, nasz uniwersytet rozpoczął w 2013 roku stałą współpracę z firmą Kaplan Medical, która jest najbardziej znaną w Stanach Zjednoczonych firmą oferującą kursy przygotowawcze do egzaminów licencyjnych USMLE (United States Medical Licensing Examination). W ramach tej współpracy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego wdrożył do programu nauczania kurs utrwalający wiedzę z zakresu nauk podstawowych, zakończony blokowym egzaminem. Dzięki tej współpracy Poznań jest jedynym w Polsce, a jednocześnie jednym z trzech ośrodków na świecie (obok tych z USA i Węgier), w których odbywają się takie kursy, dostępne także odpłatnie dla chętnych spoza naszej uczelni. Efekty tej inicjatywy były widoczne już po kilku latach – wyniki studentów na egzaminie USMLE Step 1 uległy znacznej poprawie, przewyższając średnią dla szkół medycznych spoza Stanów Zjednoczonych. Program nauczania medycyny realizowany na naszej uczelni zawiera nie tylko treści zawodowe, ale także stymuluje umiejętności krytycznej oceny dowodów i właściwe wykorzystywanie nabytej w toku studiów wiedzy. Program nauczania w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine). Pozwala też, poprzez ponadprogramową formę naukowych kół studenckich i programową formę zajęć fakultatywnych, na rozszerzenie ich horyzontów myślenia oraz umiejętności właściwej interpretacji obserwowanych zdarzeń i faktów w oparciu o formy nauczania, m.in. typu Problem Based Learning, Case Based Learning, a w ostatnich latach także Competency Based Learning. Cele dydaktyczne obejmują następujące kompetencje: umiejętność komunikowania się, podstawowe umiejętności kliniczne, umiejętność wykorzystywania wiedzy z nauk podstawowych w praktyce medycznej, umiejętność diagnozowania, leczenia, zapobiegania, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność samooceny i dbałość o ciągły rozwój, świadomość społecznych kontekstów służby zdrowia, odpowiedni poziom moralny i etyczny oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Istotnym elementem prowadzenia kształcenia studentów w języku angielskim na naszej uczelni stało się ciągłe doskonalenie przyjętych programów nauczania. Oprócz ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników Centrum Nauczania w Języku Angielskim ważnym elementem tego procesu jest współpraca z profesorami wizytującymi. W ostatnich latach byli to tacy eksperci, jak: prof. William H. Harvey (Earlham College, IN, USA), prof. Abdel Rahim Mohammad (dyrektor Stomatologii Geriatrycznej Stanowego Uniwersytetu Medycznego w Ohio, USA), asystent prof. Michael S. Czekajlo (absolwent UMP, obecnie dyrektor Ośrodka Symulacji Medycznej na Virginia Commonwealth University, VA, USA), prof. Carlos Arancibia (Virginia Commonwealth University, VA, USA) czy prof. T. Allen Merritt (Loma Linda University School of Medicine, CA, USA).

A jak wasi absolwenci radzą sobie później na rynku pracy i jak są odbierani i postrzegani przez amerykańskie szpitale, przychodnie i kliniki?
W ostatnich latach Poznański Uniwersytet Medyczny podejmuje szereg inicjatyw, by ułatwić absolwentom powrót na amerykański rynek pracy. W 2014 roku nasza uczelnia stała się członkiem projektu Global Health Learning Opportunities (GHLO), zainicjowanego przez amerykańską Association of American Medical Colleges. To przedsięwzięcie, zrzeszające uczelnie i szpitale kliniczne z całego świata, ma na celu ułatwić międzynarodową wymianę studentów w ramach praktyk klinicznych. Uważamy bowiem, że odbywanie praktyk wakacyjnych i zajęć typu electives w kraju pochodzenia jest dla studentów zagranicznych nieocenionym doświadczeniem.

Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze wśród studentów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady?
Lista oferowanych programów jest dosyć szeroka. Oczywiście najpopularniejsza jest medycyna, ale na anglojęzycznych kierunkach mamy także stomatologię, farmację i fizjoterapię. Prowadzimy kształcenie dla typowo amerykańskiego systemu, czyli kontynuację nauki po czteroletnim college'u, ale oferujemy również sześcioletnie studia dla absolwentów szkół średnich.

Jakie warunki muszą spełniać kandydaci chcący studiować na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym?
Osoby chcące podjąć naukę na studiach czteroletnich muszą mieć zaliczony MCAT (Medical College Admission Test), czyli dokładnie tak samo jak w szkołach amerykańskich. Natomiast jeżeli chodzi o program sześcioletni, to muszą nam przedstawić zdaną maturę, a poza tym dodatkowo organizujemy im test oraz przeprowadzamy indywidualne wywiady i rozmowy, w których bierze również udział psycholog. Staramy się wybierać takich kandydatów, którzy będą w stanie ukończyć nasze studia. Jak już przyjmujemy ich na uczelnię, to chcemy, aby prawdopodobieństwo ukończenia przez nich studiów było bardzo wysokie. Okazuje się, że coraz częściej trafiają do nas absolwenci szkół średnich, a dla amerykańskich maturzystów studiowanie w Polsce jest nieco trudniejsze, ponieważ są oni nieco delikatniejsi w porównaniu z polskimi absolwentami szkół średnich, którzy są jednak bardziej dojrzali. W związku z tym staramy się im pomagać i stwarzać takie warunki, żeby udało im się z sukcesem zaliczyć pierwszy rok. Pomagamy im w organizacji życia socjalnego i adaptacji w Polsce. Organizujemy nawet Święto Dziękczynienia z indykiem, które jest bardzo dużą imprezą dla kilkuset osób, podczas której dodatkowo wręczamy nagrody finansowe dla studentów mających najlepsze wyniki w nauce. Z myślą o nich wprowadziliśmy także typowo amerykański zwyczaj – White Coat Ceremony. Poza tym przez pierwsze dwa tygodnie nauki dajemy im czas na poznanie naszej uczelni i miasta oraz na zorganizowanie sobie normalnych warunków do życia, tak by później myśleli już tylko o nauce.

Jak wygląda relacja finansowa, jeżeli chodzi o odpłatność za studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w porównaniu do uczelni w Stanach Zjednoczonych?
Myślę, że cały rok studiów na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym, łącznie z kosztami życia, waha się gdzieś w granicach 25 tys. dolarów rocznie. Oczywiście to wszystko zależy także od poziomu życia, jaki dana osoba chce mieć, od tego, czy korzysta z akademika, czy też zamierza mieć swoje mieszkanie. Koszt samych studiów kształtuje się na poziomie około 15 tys. dolarów – i to jest ogromna różnica w porównaniu z odpłatnością w Stanach Zjednoczonych. Ma to także ogromne znaczenie dla studentów decydujących się na naukę w Polsce, ponieważ dzięki temu unikają oni ogromnego obciążenia finansowego. Ich koledzy uczący się w Ameryce często kończą studia z długiem na koncie wynoszącym około pół miliona dolarów, który później przez wiele lat muszą spłacać.

*******

Więcej na temat Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studiów dla obcokrajowców można znaleźć na stronie www.ump.edu.pl.

Autor: ROZMAWIAŁ: WOJTEK MAŚLANKA