Nie żyje Paweł Adamowicz

0
7

Prezydent Adamowicz był pod pełną kontrolą na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego funkcje krążeniowo-oddechowe wspomagała aparatura.

Urazy prezydenta Gdańska były bardzo ciężkie – to poważna rana serca, rana przepony oraz rany jamy brzusznej.

Paweł Adamowicz był z wykształcenia prawnikiem, od 1990 roku samorządowcem, od 1998 pełnił fgunkcję prezydenta Gdańska. Miał 53 lata.
Jeszcze w liceum włączył się w konspirację solidarnościową. Był kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych. W 1984 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Współtworzył pierwsze jawne stowarzyszenia opozycyjne wobec władz, przewodniczył studenckiemu komitetowi strajkowemu podczas protestu w maju 1988 roku, był wydawcą i drukarzem podziemnego pisma. Studia ukończył w 1989 roku, a w latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską, zakończoną egzaminem. W latach 1989-1998 pracował jako asystent na Uniwersytecie Gdańskim. W tym czasie, przez 3 lata, był także prorektorem uczelni do spraw studenckich.
W 1990 roku Paweł Adamowicz został wybrany na radnego Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W latach 1994-1998 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. W 1998 roku z listy AWS po raz trzeci został radnym. W tym samym roku został po raz pierwszy prezydentem Gdańska. Na to stanowisko wybrała go rada miasta. W 2001 roku znalazł się wśród założycieli regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Rok później wygrał pierwsze, bezpośrednie wybory prezydenckie. Zwyciężał w kolejnych wyborach samorządowych w 2006, 2010 i 2014 roku. W 2018 założył Stowarzyszenie „Wszystko dla Gdańska” i kandydując z jego list wygrał ubiegłoroczne wybory.
W trakcie kariery samorządowej Paweł Adamowicz pełnił wiele funkcji, między innymi był członkiem Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Komitetu Regionów. W latach 2007-2015 sprawował funkcję prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich, następnie został członkiem zarządu tej organizacji.
Paweł Adamowicz urodził się 2 listopada 1965 roku w Gdańsku.

Autor: PC (IAR)