Nieuzasadnione zarzuty wobec Polski

147

W związku z naciskami strony amerykańskiej na Polskę, dotyczącymi restytucji mienia dla ofiar holokaustu, "Nowy Dziennik" – dla którego sprawy Polski są bardzo ważne – postanowił zająć się wyjaśnieniem nieuzasadnionych, naszym zdaniem, roszczeń. W tym celu zwróciliśmy się do The Platta Law Firm o analizę obecnego stanu zobowiązań i wzajemnych rozliczeń między Polską i USA. W czwartek wysłaliśmy list do sekretarza stanu Johna Kerry'ego z prośbą o interwencję w tej kwestii i ustosunkowanie się do pozyskanej przez nas opinii prawnej. Więcej w piątkowym wydaniu "Nowego Dziennika".

W petycji z dnia 29 lipca br. skierowanej do sekretarza stanu Johna Kerry'ego 46 członków Kongresu oskarża Polskę o bezprawne przetrzymywanie mienia zagrabionego przez Niemcy nazistowskie w czasie II wojny światowej i o to, że Polska nie przeprowadziła pełnej restytucji żydowskiego mienia komunalnego i prywatnego oraz o to, że w Polsce nie istnieje prawo własności prywatnej.

Podobne zarzuty wysunęli w swych listach do premier RP Ewy Kopacz rewidenci miasta i stanu Nowy Jork oraz sekretarz skarbu Kalifornii, którzy dodatkowo twierdzą, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie ustanowiło prawa pozwalającego na uzyskanie odszkodowania za mienie przejęte przez Niemców podczas II wojny światowej i przez komunistów po jej zakończeniu. Wszyscy wzywają Polskę do wypełnienia zobowiązań wobec ofiar holokaustu.

„Z tych listów wynika, że domagają się restytucji mienia na mocy bliżej nieokreślonego prawa, apelują o wypłacenie nieokreślonej sumy dla nieokreślonej grupy osób lub organizacji – mówi Leszek (Nick) Sadowski, partner w Outwater Media Group, wydawcy „Nowego Dziennika”. – Z drugiej strony słyszy się o umowach i ustawach, które regulują pewne aspekty restytucji mienia przejętego w czasie II wojny światowej. Żeby lepiej zrozumieć całą sytuację, jako dziennikarze, zwróciliśmy się do jednej z najbardziej znanych polsko-amerykańskich kancelarii prawnych The Platta Law Firm o analizę prawną, którą dzisiaj dzielimy się z czytelnikami”.

„Zająłem się tą sprawą, ponieważ zagadnienie to nie było do tej pory ujęte w żadnej precyzyjnej analizie prawnej i opinie zarówno polityków amerykańskich, jak i ofiar holokaustu były bardzo krzywdzące dla Polski. Wynikały one – moim zdaniem – właśnie z braku świadomości prawnej obowiązujących umów międzynarodowych między Polską a USA, które rozwiązują wszelkie wątpliwości dotyczące odszkodowań za mienie utracone w czasie holokaustu. Poza tym Polska ma bardzo dobre regulacje prawne dotyczące mienia spadkowego – mówi mecenas Sławomir Platta. – Uważam, że moją rolą jako prawnika procesowego, szczególnie polskiego, jest aby aktywnie, pro bono, włączyć się w akcję dotyczącą obrony dobrego imienia Polski. Mam nadzieję, że ta opinia posłuży politykom polskim i amerykańskim w dalszych poczynaniach i opiniach dotyczących rzekomych odszkodowań od Polski”.

Z analizy prawnej mec. Platty wynika m.in., że na mocy dwustronnego porozumienia między obu krajami, podpisanego w lipcu 1960 r., Polska przekazała Stanom Zjednoczonym 40 milionów dolarów „na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych”. „W związku z tym Polska wywiązała się także z wszelkich zobowiązań wobec obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego, których mienie przejęli naziści podczas II wojny światowej” – pisze mec. Platta w opinii prawnej, dodając, że ewentualne zarzuty co do niewypłacania odszkodowań na rzecz indywidualnych podmiotów nie mogą być kierowane przeciwko stronie polskiej, bo odpowiedzialność za nie przyjął na siebie rząd amerykański.

„Ponadto Polska zapoczątkowała już prawie 20 lat temu, na mocy formalnej ustawy parlamentu, restytucję żydowskiego mienia komunalnego poprzez ustanowienie procedur w specjalnej ustawie [z dn. 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP] – tłumaczy opinia prawna. – Mienie pozostawione w Polsce bez spadkobierców, również po nazistowskim holokauście, podobnie jak w większości demokratycznych systemów prawnych (wliczając w to Stany Zjednoczone), przypada Skarbowi Państwa”.

W swej opinii prawnej mecenas Platta dodaje, że „prawo własności oraz prawo spadkowe jest regulowane w Polsce przez nadrzędne akty prawa krajowego i w oparciu o te akty każda osoba mające interes prawny może dochodzić swoich praw majątkowych”.

„Ta analiza ma również pokazać polskim politykom, że mają prawo zażądać od władz amerykańskich przedstawienia listy osób, którym przyznane zostały odszkodowania za rzekomy utracony majątek, i które to odszkodowania finansował polski rząd, wypłacając sumę 40 mln dol. – tłumaczy mec. Platta. – Taka lista pozwoliłaby na uniknięcie wypłaty podwójnych odszkodowań, które prawdopodobnie mają w tej chwili miejsce w Polsce. Podwójnych – czyli uzyskanych za to samo mienie z jednej strony na mocy umowy międzynarodowej z 1960 r., z drugiej w ramach odszkodowań uzyskanych na drodze postępowania spadkowego w sądach polskich”.

Mec. Platta dodaje, że w tej perspektywie smutkiem napawa decyzja byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który w ostatnich dniach swojej kadencji skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną. „Miała ona prawnie uregulować drogę postępowania w przypadku rzekomych roszczeń odnoszących się do mienia ofiar holokaustu. W świetle zakwestionowania tej ustawy miasto stołeczne Warszawa wciąż narażone jest na wielomilionowe straty wynikające z roszczeń kierowanych przez rzekomych 'spadkobierców' ofiar holokaustu” – tłumaczy mecenas Platta.

„Naszym zdaniem ta opinia prawna przygotowana przez mecenasa Sławomira Plattę nie tylko obala oskarżenia wysuwane przeciwko Polsce, ale również powinna zamknąć etap nacisków strony amerykańskiej na Polskę” – powiedział prezes Outwater Media Group Edward Nowakowski.

Opinię prawną przygotowaną przez The Platta Law Firm, kopię międzynarodowej umowy między USA a Polską z 1960 r., oraz kopię ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP redakcja „Nowego Dziennika” wysłała w czwartek, wraz z listami, do amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry'ego, 46 kongresmanów podpisanych pod petycją, senatorów reprezentujących New Jersey, rewidentów miasta i stanu Nowy Jork, sekretarza skarbu Kalifornii, prezydenta Baracka Obamy oraz licznych ośrodków prasowych w Polsce i USA. Wszystkie te dokumenty publikujemy również w piątkowym wydaniu „Nowego Dziennika”.

Autor: