Oświadczenie rządów Polski i USA


25

Rządy Polski i Stanów Zjednoczonych wydały wspólne oświadczenie w sprawie międzynarodowej konferencji, poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ma ona się odbyć 13 i 14 lutego w Warszawie.

Oświadczenie głosi, że Stany Zjednoczone i Rzeczpospolita Polska będą współgospodarzami „Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone państwa z całego świata.

„Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie leży w żywotnym interesie całej wspólnoty międzynarodowej” – czytamy w oświadczeniu. „Państwa uczestniczące w spotkaniu będą miały sposobność podzielenia się swoimi ocenami oraz przedstawienia propozycji na temat przyszłości regionu. W trakcie spotkania będą miały miejsce dyskusje na temat kwestii kluczowych dla stabilności Bliskiego Wschodu, a dotyczących między innymi terroryzmu i ekstremizmu, rozwoju i proliferacji pocisków rakietowych, bezpieczeństwa handlu morskiego, a także zagrożeń wynikających z działalności różnych aktorów i grup interesów w regionie”.

Wspólne oświadczenie głosi, że „społeczność międzynarodowa podziela szereg obaw, związanych z zagrożeniami dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Spotkanie ministerialne będzie zatem okazją do dialogu na ten temat i budowania konsensusu wokół konieczności wzmocnienia architektury bezpieczeństwa oraz zwiększania stabilności. Spotkanie ministerialne, które wspólnie organizujemy, jest również wyrazem strategicznego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi i Polską, służącego realizacji wspólnych interesów w obszarze promocji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” – czytamy w oświadczeniu rządów Polski i Stanów Zjednoczonych.

Autor: PC (IAR)