Paweł Adamowicz pośmiertnie honorowym obywatelem Warszawy

6

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. Stołeczni radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w tej sprawie podczas nadzwyczajnej sesji. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy. W uzasadnieniu wniosku napisano, że prezydent Gdańska "był orędownikiem spraw metropolitarnych nie tylko na polu lokalnym, ale także krajowym i zagranicznym”, a jego "doświadczenia i pomysły w zakresie współpracy między miastami stanowią inspirację do dalszych prac nad umacnianiem samorządności w Polsce".

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewniał o kontynuacji dzieła prezydenta Adamowicza. „Stał się pan symbolem otwartości, tolerancji i bliskości ludziom” – mówił Rafał Trzaskowski. Dodał, że Paweł Adamowicz stał się także symbolem silnego samorządu i samorządu, który nigdy nie odgradzał się od ludzi.
Cezary Jurkiewicz, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, podkreślał, że śmierć prezydenta Gdańska ma szczególny wymiar, bo Paweł Adamowicz zmarł tragicznie w czasie wykonywania swojej pracy.

Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy przyznany Pawłowi Adamowiczowi odebrała wiceprzewodnicząca Rady Gdańska Beata Dunajewska. Radna podkreślała, że Warszawa zdała egzamin z solidarności z Gdańskiem. „My mamy niestety taki regulamin przyznawania honorowych obywatelstw, który nie pozwala nam na pośmiertne przyznawanie tytułu. Tak, że nigdy nie będziemy mogli przyznać tego tytułu honorowego obywatela prezydentowi Adamowiczowi” – mówi Beata Dunajewska.

W czasie sesji Rada Warszawy przyjęła także stanowisko w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza. Po sesji Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca Rady m.st. Warszawy przeczytała list skierowany do Jerzego Owsiaka. Przewodnicząca apeluje w nim, żeby założyciel WOŚP nie rezygnował z kierowania fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Radni po sesji mogli się podpisać pod listem. 

Sesji Rady Miasta jako goście przysłuchiwali się członkowie Platformy Obywatelskiej z jej liderem Grzegorzem Schetyną.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został śmiertelnie ugodzony nożem w ostatnią niedzielę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zostanie pochowany w sobotę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Autor: AS, (IAR)