PKO BP ma 100 lat

0
8

Najbliższe plany banku związane są między innymi z rozwojem nowych technologii. Instytucja liczy między innymi, że do końca tego roku liczba aktywnych aplikacji systemu płatności mobilnych IKO zwiększy się z 3 do 4 milionów.

Prezes banku Zbigniew Jagiełło podkreślił, że oblicze bankowości zmienia się. Wskazał na kwestie, które według niego będą dominowały w najbliższym czasie – „to nie bankowość oddziałowa (…) tylko bankowość w telefonie”.  

W opinii Zbigniewa Jagiełły, mimo zmian w bankowości, oddziały bankowe szybko nie znikną. „Będą cały czas się zmieniać, tak jak cały czas zmienia się obraz idealnego oddziału, ale nieuchronne jest zmniejszanie się ich wielkości i liczby pracowników w oddziałach” – dodał.  

Pocztowa Kasa Oszczędnościowa, bo taką nazwę na początku nosiła ta instytucja, została powołana niespełna 3 miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Sto lat temu, 7-go lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski oraz minister poczty i telegrafów Hubert Linde podpisali dekret o utworzeniu P.K.O. Jej celem było między innymi zorganizowanie w naszym kraju systemu gromadzenia oszczędności.
 

Autor: AS, (IAR)