Polacy wpisują się do księgi kondolencyjnej poświęconej Janowi Olszewskiemu

0
6

Ci, którzy dzisiaj przyszli wpisać się do księgi, by w ten sposób oddać hołd zmarłemu, podkreślali przede wszystkim jego zasługi dla Polski. Przypominali, że Jan Olszewski był nie tylko związany z „Solidarnością”, ale wcześniej jako adwokat bronił wielu działaczy niepodległościowych. Zwracali uwagę, że odważnie i w zgodzie z samym sobą pomagał ludziom, nie biorąc za to wynagrodzenia. Podkreślano także Jego umiejętność współdziałania z innymi.  

Były członek ROP mówił, że zawsze podziwiał Jana Olszewskiego za jego odwagę, szlachetność. O odwadze Jana Olszewskiego mówił także adwokat, którzy przyszedł wpisem oddać hołd zmarłemu politykowi. Podkreślił, że imponuje mu postawa Jana Olszewskiego, jego niezłomność w czasie, gdy było bardzo trudno ująć się za prześladowanymi politycznie. 
„Napisałam mu: cześć i chwała” – powiedziała inna z osób, które dziś odwiedziły kancelarię premiera, by złożyć wpis w księdze kondolencyjnej. Dodała, że Jan Olszewski to ważna dla niej postać, ponieważ są z tego samego pokolenia. 

Księga kondolencyjna będzie wyłożona w kancelarii premiera także jutr, w godzinach 11.00 – 18.00. Od poniedziałku aż do dnia pogrzebu będzie można wpisać się do niej w godzinach 9-19.00. Księga jest wystawiona w holu, zaraz za głównym wejściem do budynku kancelarii. 
„Księga kondolencyjna w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego zostanie udostępniona wszystkim, którzy pragną wyrazić żal i oddać szacunek po odejściu wielkiego Polaka, który służył Polsce do ostatnich swoich chwil”- informuje Kancelaria.  

Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł w czwartek wieczorem w Warszawie wieku 88 lat.
 

Autor: AS, (IAR)