Polski MSZ o skali przekłamań na świecie

15

W 2018 roku polskie placówki dyplomatyczne podjęły 215 interwencji w związku z przekłamaniami historycznymi na temat Polski, pojawiającymi się w zagranicznych mediach. Według danych MSZ przekłamania najczęściej pojawiają się w mediach amerykańskich, brytyjskich, niemieckich i portugalskich.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w minionym roku 200 podjętych interwencji w zakresie wadliwych „kodów pamięci” zakończyło się pilnym sprostowaniem. Chodzi o takie nieprawdziwe sformułowania jak na przykład „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie getta”, „polskie SS” czy „polskie Auschwitz”.  Liczba podjętych w 2018 roku interwencji jest niższa niż w ostatnich kilku latach. Najwięcej – bo 277 – żądań sprostowania polscy dyplomaci wystosowali w 2015 roku. Rok później było to 241 przypadków, a w 2017 roku – 258.
Jednak, jak wynika z danych przekazanych przez MSZ, w latach 2008-2013 liczba interwencji oscylowała wokół 100, by w 2014 zwiększyć się do 151. „Statystyki pokazują, że choćby szkalujące Polskę określenie 'polskie obozy koncentracyjne' pojawia się stosunkowo rzadziej w mediach, niż jeszcze kilka lat temu” – mówił wiceszef MSZ, Szymon Szynkowski vel Sęk. „Nasze jednoznaczne reakcje na tego rodzaju sformułowania odniosły skutek. Potrzebne jest wszakże działanie jeszcze bardziej intensywne – w tej chwili w kooperacji różnych resortów i tych podmiotów, które dbają o dobre imię Polski, będziemy już w najbliższych dniach podejmowali bardzo konkretne działania” – powiedział wiceminister, nie podając jednak konkretnych liczb.

Przekłamania dotyczące historii Polski najczęściej pojawiają się w mediach amerykańskich, brytyjskich, niemieckich i portugalskich. W przypadku Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porównaniu z latami 2017 i 2018, zanotowano spadek liczby interwencji – odpowiednio z 46 do 35 i z 46 do 24. Polscy dyplomaci rzadziej oczekiwali sprostowań także w Niemczech – spadek z 32 do 23. W przypadku mediów portugalskich, porównując lata 2017 i 2018, doszło do prawie trzykrotnego wzrostu liczby interwencji – z 8 do 23.

„Placówka na bieżąco monitoruje media portugalskie i niezwłocznie interweniuje” – oświadczyła polska ambasada w stolicy Portugalii. „W niemal wszystkich przypadkach w 2018 po reakcji Ambasady RP w Lizbonie dokonano sprostowań. Teksty pochodzą zazwyczaj z jednego źródła i są powielane przez redakcje. Ambasada działa na rzecz wyeliminowania tych przypadków” – głosi oświadczenie placówki.

W sumie w latach 2008-2018 polscy dyplomaci na całym świecie podjęli 1627 interwencji w związku z publikacją przekłamań historycznych, dotyczących Polski.

Autor: PC (IAR)