Pomnik gem. Andersa w Krośniewicach

64

W Krośniewicach, rodzinnym mieście generała Władysława Andersa, został odsłonięty jego pomnik. W uroczystości wzięli udział: córka generała Anna Maria Anders, kombatanci, byli żołnierze 2. Korpusu Polskiego, przedstawiciele instytucji historycznych oraz władze miasta.

Córka generała Anna Maria Anders nie kryła radości i wzruszenia z powodu odsłonięcia pomnika ojca. Wspomina, że generał Anders zawsze miał dla niej czas, a ona była do niego bardzo przywiązana.

Po wojnie generał Anders został przez komunistyczne władze pozbawiony stopnia i obywatelstwa. Żył w Londynie, a Polska – wspomina Anna Anders – zawsze była dla niego najważniejsza. Zawsze wierzył, że wróci do kraju – dodała.

W 1941 roku generał Anders utworzył w Związku Radzieckim 77-tysięczną armię. Stanowili ją więźniowie, którzy na mocy układu Sikorski-Majski wyszli z łagrów.

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa doktor Andrzej Krzysztof Kunert podkreślał, że generał Anders na zawsze trafił do historii za stworzenie jednej z najbardziej wyjątkowych armii w dziejach. Jak wyjaśnił, była to jedyna armia, składająca się wyłącznie z więźniów, zesłańców, jeńców, tych, którym został oszczędzony los ofiar zbrodni katyńskiej.
Jeden z inicjatorów budowy pomnika, żołnierz 2. Korpusu, porucznik Stanisław Płosiński podkreślał, że jego zabiegi o powstanie pomnika jest podziękowaniem jego i jego kolegów generałowi. Wspominał generała Andersa jako człowieka ludzkiego, zainteresowanego losem każdego żołnierza.

Generał Anders, dowodząc 2. Korpusem Polskim, zdobył między innymi Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Od października 1944 do 5 maja 1945 Władysław Anders pełnił obowiązki (wobec wzięcia do niewoli gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego) Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

 

Autor: BAT (IAR)