Rocznica wyzwolenia obozu

1

Na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości upamiętniające 69 rocznicę wyzwolenia obozu. Po raz pierwszy w obchodach uczestniczyła tak liczna delegacja izraelskiego Knesetu.

69 lat temu, bramy obozu Auschwitz–Birkenau otworzyli rosyjscy żołnierze, wyzwalając 7 tysięcy więźniów. Jak co roku, na pamiątkę tego dnia, byli więźniowie, przedstawiciele władz i duchowni spotkali się na terenie Muzeum Auschwitz–Birkenau. Uroczystości rozpoczął jeden z byłych więźniów Auschwitz Noa Kliger. Mówił o „marszu śmierci”, jaki hitlerowcy urządzili więźniom tuż przed wyzwoleniem. Podkreślił, że już od wielu lat odbywa się na terenie muzeum Marsz Żywych, który jest odpowiedzią na wydarzenia sprzed 69 lat. Zaprosił na tegoroczny marsz, który odbędzie się w kwietniu. Zofia Posmysz, była więźniarka Auschwitz, podziękowała wszystkim, dzięki którym muzeum Auschwitz–Birkenau istnieje i zachowało się w niezmienionej formie. Dzięki temu świat nie zapomina o tej tragedii – dodała.

Podczas uroczystości głos zabrał Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący delegacji polskich parlamentarzystów, biorących udział w oficjalnych uroczystościach na terenie byłego obozu w Birkenau. „Określenie 'polskie obozy śmierci' uderza w Polskę i w pomordowanych – powiedział wicemarszałek Grabarczyk. – Pamięć o Auschwitz to obowiązek”. Podkreślił, że należy dążyć do takiej zmiany postaw człowieka, społeczeństw, państw i rządów, by nigdy już w umyśle człowieka nie powstały tak szaleńcze zbrodnicze koncepcje. „By narody mogły uwierzyć, że swoje aspiracje, marzenia mogą realizować nie przeciwko sobie, nie kosztem drugich, ale w pokoju, przyjaźni, współpracy i wspólnocie wartości” – dodał. Cezary Grabarczyk zauważył też, że niedopuszczalne jest stosowanie określenia „polskie obozy zagłady”. „Jest to uderzenie i w Polskę, i w pomordowanych w tym obozie zagłady, którzy padają ofiarą zakłamania, nierzetelnej informacji, niedbałości lub zwykłej ignorancji” – powiedział.

Ostatnim akcentem uroczystości była wspólna modlitwa i zapalenie zniczy przed pomnikiem ofiar b. Auschwitz II – Birkenau. Zabrzmiał szofar, barani róg, którego dźwięk jest wezwaniem do pokuty. Zadęli w niego wiceprzewodniczący Knesetu Ichcak Waknin i szef Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotr Kadlcik.

W uroczystościach wzięło udział 70 członków izraelskiego Knesetu, którzy wieczorem spotkali się z parlamentarzystami polskimi i kilku krajów europejskich. Do momentu wyzwolenia, niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad milion osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku. 27 stycznia – w dniu jego wyzwolenia – obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Autor: PC