Rosjanie nie zrehabilitują Polaków zamordowanych przez NKWD

28

Rosjanie nie widzą podstaw do rehabilitacji Polaków zamordowanych przez NKWD. Moskiewski Sąd Miejski uznał za zasadną decyzję Głównej Prokuratury Wojskowej w tej sprawie. Stowarzyszenie Memoriał badające zbrodnie stalinowskie od dawna występuje z wnioskiem o rehabilitację 14 Polaków, którzy padli ofiarą tak zwanej obławy augustowskiej.

 Latem 1945 roku NKWD urządziło w lasach augustowskich obławę na Polaków oskarżanych o wrogą działalność. Do więzień trafiło ponad 2 tysiące osób. 592 zostały wywiezione w nieznane miejsce i ślad po nich zaginał. W tym roku stowarzyszenie Memoriał wystąpiło z wnioskami o rehabilitację 14 z nich. Prokuratorzy wojskowi odmówili twierdząc, że z danych archiwalnych wynika, że nie prowadzono w tamtym czasie procesów przeciwko Polakom. W październiku decyzję prokuratorów podtrzymał moskiewski sąd rejonowy.

Dziś takie samo stanowisko zajął sąd wyższej instancji. Podobnie działo się w przypadku polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Szef sekcji polskiej stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurianow przekonuje, że rosyjskie prawo zobowiązuje organy ścigania do wszczęcia procesów rehabilitacyjnych. Sprawę zbrodni katyńskiej bada Europejski Trybunał Praw Człowieka. Niewykluczone, że również sprawa obławy augustowskiej trafi do Strasburga.

Autor: DET (R), (IAR)