„Sesja” Knesetu a suwerenność

58

W poniedziałek w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu ponad połowa członków izraelskiego parlamentu odwiedzi Polskę i weźmie udział w sesji międzyparlamentarnej. Obawy o naruszenie polskiego porządku konstytucji i suwerenności mają członkowie Młodzieży Wszechpolskiej.

Obrady Knesetu zaplanowano na 27 stycznia, czyli w 69. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu śmierci Auschwitz – Birkenau. Inicjatorem jest izraelska fundacja From the Depths („Z głębin”), zajmująca się utrwalaniem pamięci o Holocauście.

Główna ceremonia upamiętniająca ofiary Zagłady odbędzie się na terenie byłego obozu Auschwitz II – Birkenau, z udziałem byłych więźniów, przedstawicieli władz polskich, duchowieństwa i gości z całego świata. Wśród nich będzie liczna grupa posłów Knesetu pod przewodnictwem szefa Izby Juliego Joela Edelsteina oraz naczelni rabini Izraela: aszkenazyjski Dawid Lau i sefardyjski Icchak Josef. Wieczorem w Krakowie odbędzie się uroczysta sesja zatytułowana „Refleksje o Auschwitz – pamiętając o przeszłości, patrząc w przyszłość”. Zgromadzi ona parlamentarzystów z kilkunastu krajów, m.in. Polski, Izraela, Czech, Grecji, Francji, Estonii, Litwy, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Węgier.

Początkowo doniesienia mediów mówiły o zwołaniu w Polsce uroczystej sesji Knesetu. Jak wyjaśnia jednak kancelaria polskiego Sejmu, formalnie będzie to sesja międzyparlamentarna z udziałem posłów z różnych krajów, bo prawo nie przewiduje, by jakikolwiek kraj zorganizował samodzielne posiedzenie parlamentu jednego państwa na terytorium innego państwa. Obawy o to, że posiedzenie członków Knesetu naruszy polski porządek konstytucyjny i suwerenność Polski ma Robert Winnicki z Młodzieży Wszechpolskiej. „Wszystko wygląda na to, że cała impreza ma służyć wyłącznie realizacji żydowskiej polityki historycznej, którą sponsorować i uwiarygodniać będą polskie władze” – napisał m.in. w internecie Winnicki.

Najprawdopodobniej w czasie obrad zostanie przyjęte oświadczenie przez delegacje Sejmu i Knesetu, wyrażające sprzeciw wobec używania sformułowania „polskie obozy śmierci”. Propozycja została zgłoszona przez posłów PiS, a treść oświadczenia została skonsultowana i uzgodniona pomiędzy kancelarią Sejmu a sejmową komisją spraw zagranicznych. Przyjęty w czwartek przez posłów zapis brzmi: „Parlamentarzyści polscy i izraelscy sprzeciwiają się używaniu w domenie publicznej fałszywych sformułowań o polskich obozach śmierci i polskich obozach koncentracyjnych”. Zgodzili się na niego posłowie wszystkich klubów, łącznie z PiS.

Autor: PC