Start kampanii promującej język ojczysty wśród Polonii

13

Rozpoczyna się kampania społeczna #KTOTYJESTEŚ promująca naukę języka ojczystego wśród Polonii. Poprzez spoty reklamowe w mediach społecznościowych Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie chce przekonać polskich rodziców mieszkających poza granicami kraju do posyłania dzieci do polskich szkół.

Prezes Fundacji Mikołaj Falkowski powiedział, że znajomość ojczystego języka ułatwi Polakom powrót do kraju. „Poprzez kampanię zwracamy uwagę na to, że Polska czeka na tych ludzi” – podkreślił Michał Falkowski. Zwrócił uwagę, ze język polski dla powracających z zagranicy Polaków da im szansę włączenia się w pełni w życie społeczne i polityczne.
Profesor Jadwiga Cieszyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie podkreśliła, że nauka języka ojczystego wpływa na budowanie tożsamości dzieci i młodzieży. Rodzice, którzy umożliwiają dzieciom na dwujęzyczność, dają im szansę na zbudowanie zintegrowanej tożsamości. Pozwala im się dobrze czuć w rzeczywistości, kraju w którym mieszkają.
Dyrektor polskiej szkoły SEN w Dublinie Tomasz Bastkowski wskazał także, że ludzie dwujęzyczni, oprócz tego, że lepiej sobie radzą w życiu i na rynku pracy, mogą być także ambasadorami Polski za granicą.

Kampanię wraz z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie współorganizuje i finansuje Senat RP. Na kampanię składają się 3 spoty video, które za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych będą rozpowszechniane wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Elementem kampanii jest serwis internetowy www.ktotyjestes.pl, zawierający między innymi listę zagranicznych placówek edukacyjnych uczących języka polskiego oraz formularz do konsultacji z ekspertami akcji.

Autor: PC