Stu polskich lekarzy na staż do USA z okazji 100-lecia Niepodległości

112
Polscy lekarze jadą na staż do USA

Stu polskich lekarzy wyjedzie na staż do najlepszych instytutów w Stanach Zjednoczonych z okazji 100-lecia niepodległości. Umowę w tej sprawie podpisali minister zdrowia Łukasz Szumowski i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga.

O półroczny staż w USA w ramach programu NAWA imienia profesora Franciszka Walczaka mogą się ubiegać młodzi naukowcy ze stopniem doktora lub doktoranci, którzy specjalizują się w kardiologii, onkologii, alergologii i chorobach zakaźnych – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. „To jest takie zarzucenie sieci, które później powinno skutkować długo terminową współpracą badawczą” – dodał szef resortu.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński wyjaśnił, że z programu będą mogli skorzystać naukowcy, którzy pracują nie tylko w polskich uczelniach, ale także są zatrudnieni w instytutach i szpitalach klinicznych. „To jest inwestycja w ludzi, którzy uprawiają naukę, która w bezpośredni sposób przekłada się na ratowanie zdrowia i życia Polaków” – zaznaczył wiceminister.

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga dodał, że aplikacje do programu można składać od dzisiaj do końca maja. Zakończenie oceny merytorycznej i przyznanie stypendiów planowane jest do końca września. Od października pierwsza grupa stypendystów będzie mogła wyjechać do ośrodków naukowych i klinicznych w USA.
W pierwszym roku na staże do Stanów Zjednoczonych wyjedzie 30 młodych lekarzy. Każdy naukowiec otrzyma stypendium w wysokości około 12 tysięcy złotych miesięcznie.