Trzynasta emerytura z podpisem prezydenta

108
HyperFocal: 0

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów czyli o tzw. „trzynastce dla emerytów”. Dzięki ustawie trzynasta emerytura będzie rozwiązaniem stałym. 

Trzynastki będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest to dodatkowe świadczenie. W tym roku będzie to 1200 złotych brutto, czyli 981 złotych na rękę. Te dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone w kwietniu wraz ze świadczeniami przesyłanymi co miesiąc. Trafią do emerytów i rencistów z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, rencistów i emerytów rolników, osób otrzymujących emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne. Trzynasta emerytura będzie przysługiwała z urzędu, co oznacza, że aby ją otrzymać, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ono wliczane do dochodu. 

„Świadczenie będzie wypłacane w kwietniu. I właśnie dzięki podpisowi pana prezydenta już wszystko będzie mogło stać się faktem. ZUS jest gotowy, razem ze swoimi świadczeniami. Emeryturę na poziomie minimalnej emerytury, czyli brutto 1200 złotych dostaną nasi emeryci i renciści. Właśnie to jest ta nasza więź międzypokoleniowa, to podziękowanie” – powiedziała.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg dodała, że rząd na ostatnim posiedzeniu zajął się także projektem ustawy o 14. emeryturze. „Dotyczy to roku 2021. Wszyscy emeryci i renciści, którzy będą objęci świadczeniami emerytalnymi na dzień 31 października 2021, dostaną to świadczenie. Wypłaty będą w listopadzie i w grudniu. Projekt zakłada, że na poziomie minimalnej emerytury, takiej, jaka ona będzie w roku 2021. Tutaj jest zmiana – przy 14. emeryturze będzie próg dochodowy na poziomie 2900 złotych” – wyjaśniła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Zaznaczyła, że nie jest to ostateczna wersja projektu.

W tym roku „trzynastki” otrzyma 9,8 milionów osób. Na ich wypłatę przeznaczono z budżetu państwa 11,75 miliardów złotych.